Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Biblioteca Centrala UPT | 25/05/2018

Scroll to top

Top

Biblioteca 24H

Sala de lectura cu program 24 de ore

Condiții de utilizare

Sala 24h este dedicată lecturii și studiului.

Accesul în sală este permis 24 de ore, cu excepția intervalelor stabilite pentru igienizarea sălii: 8.30-9.00, 20.00-20.30, respectând condițiile generale de studiu în Bibliotecă şi păstrarea curăţeniei.

Accesul este individual, DOAR pe baza Legitimației de student (Card RFID) validată pentru sala de 24h.

Cheile dulăpioarelor de garderobă se împrumută până la ora 20.30 de la pultul Informaţii de la etajul 1 (*vezi Regulament chei vestiare) și se restituie înainte de plecare, la punctul de restituire 24h.

Umbrelele se lasă în locurile special amenajate de la intrare.

Consumarea alimentelor se poate face doar în afara sălii.

Se interzic:

  • fumatul
  • utilizarea telefoanelor mobile
  • consumarea băuturilor alcoolice
  • deteriorarea bunurilor din dotare
  • vorbitul cu voce tare

Este interzisă rezervarea locului de lectură pentru un interval mai mare de 1 oră și ținerea ocupată a acestui loc în sala de lectură.

Abaterile de la Regulament aduc după sine pierderea drepturilor conferite de Legitimație.

Deteriorarea bunurilor este sancționată cu plata acestora și pierderea dreptului de acces la sala 24h.

 

Auto-restituire 24h

Pe perioada nopţii, publicaţiile se restituie la sala 24h prin intermediul punctului de Restituire 24h:

  • după introducerea cărţilor în aparat se atinge butonul „TIPĂRIRE CHITANŢĂ”
  • se verifică numărul de publicaţii restituite.

Se recomandă verificarea împrumuturilor în ziua ulterioară autorestituirii.