Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Biblioteca Centrala UPT | 12/11/2018

Scroll to top

Top

Înscriere și eliberare legitimație

Pot beneficia de serviciile și facilitățile oferite de bibliotecă toate persoanele care se încadrează în următoarele categorii:

Studenţi UPT, Masteranzi, Doctoranzi
Cadre didactice și alți angajați UPT
Utilizatori externi

Cardul de bibliotecă este necesar pentru:

  • accesul în Biliotecă – Legitimaţia/Cardul de acces este individual. Fiecare utilizator are obligaţia să aibă la el cardul şi să-l prezinte atunci când personalul Bibliotecii îl solicită. Refuzul atrage după sine sancţiuni conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii (link)
  • împrumutul documentelor,
  • autilizarea echipamentelor multifuncţionale – tipărire, scanare, multiplicare documente,
  • accesul la sala de studiu, în intervalele când Biblioteca este închisă.

Cardul de acces nu este transmisibil, folosirea necorespunzătoare duce la suspendarea accesului sau anularea drepturilor conferite de acesta, atât pentru titular cât şi pentru persoana care a utilizat cardul respectiv. (Anexă)

La încheierea activităţii în UPT utilizatorul are obligaţia să predea cardul la Bibliotecă, pentru a obţine viza de lichidare.

Pentru toate categoriile de utilizatori enunţate mai sus emiterea unui duplicat pentru cardul de acces, în cazul pierderii sau deteriorării acestuia, se face contra cost.

Taxa pentru eliberarea duplicatului este 20 de lei conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al UPT nr.50 din 08.07.2014 privind eliberarea de noi carduri (duplicate).