Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Biblioteca Centrala UPT | 26/02/2024

Scroll to top

Top

Aniversarea a 85 de ani de la nașterea lui Ioan Gheorghe Carțiș, sărbătorită cu o expoziție de carte la BUPT

Ioan Gheorghe Carțiș (n. 8 noiembrie 1936 – Oradea, jud. Bihor), inginer român, profesor universitar, prorector (1990-1996) și între anii 1996 – 2004 rector al Universității Tehnice din Timișoara, respectiv al Universității “Politehnica” din Timișoara (denimire schimbată în anul 1995)

Absolvent al Facultății de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic din Timișoara, specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini (promoția 1959), după absolvirea facultății este încadrat la centrul mecanic din Timișoara, ca șef de secție fabricație. Din anul 1961 activează în cadrul institutului Politehnic din Timișoara după cum urmează: asistent (din anul 1961), șef de lucrări (1968), conferențiar (1977). În anul 1973 devine doctor inginer și din anul 1990 profesor titular la disciplina Tratamente termice și termo-chimice.

În perioada 1985 – 1990 a fost și șeful Catedrei de Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Începând cu anul 1991 obține titlul de conducător de doctorat în specializarea Știința Materialelor, iar din anul 2005 este profesor consultant.

Prin activitatea desfățurată în domeniile de interes – tratamente termice și studiul metalelor, pune bazele înființării și dotării unor laboratoare de profil din cadrul facultății. A contribuit la proiectarea și realizarea de utilaje și instalații precum: instalație de muls mecanic, presă pentru injectarea maselor plastice, diferite tipuri de cuptoare pentru tratamente termice, instalații de încălzire cu băi de săruri, instalații de feroxare, de brunare, de cadmiere, robot industrial pentru călire prin curenți de inducție etc.

Membru în Asociația de Materiale din Ohio, SUA (1995) și membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România (1999).

Distincții primite: “Conferențiar evidențiat” al Ministerului Învățământului; Decorația “Meritul Credincios” în Grad de Cavaler (2002); Doctor Honoris Causa al Universității Aurel Vlaicu din Arad (2003); Cetățean de onoare al Municipiului Timișoara (2012).

În martie 2014 i s-a conferit titlul Onorific de Profesor Emerit al U.P.T.