Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Biblioteca Centrala UPT | 19/03/2019

Scroll to top

Top

Înscriere și eliberare legitimație

Pot beneficia de serviciile și facilitățile oferite de bibliotecă toate persoanele care se încadrează în următoarele categorii:

Studenţi UPT, Masteranzi, Doctoranzi
Eliberarea legitimației de student, masterand, doctorand (card RFID) se efectuează la Biblioteca Centrală, etajul 1 – Pultul informații.

Dacă solicitarea a fost completată în format electronic, utilizatorul se prezintă conform programării cu documentele specifice:

Studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai UPT:

 • carnet de student vizat la zi
 • carte de identitate/paşaport
 • adeverinţă de la secretariat care să ateste calitatea de student, masterand sau doctorand în cazul studenţilor în extensie sau studenţii care au fost exmatriculaţi.
 • prezenţa pe listele emise de Compartimentul Relaţii internaţionale pentru studenţii şi masteranzii străini cuprinşi în programe şi proiecte educaţionale (Erasmus).

După emiterea la Pultul de informații a Legitimației de student, înscrierea și activarea legitimației pentru servicii specifice de bibliotecă (împrumut de publicații, rezervare, restituire) se realizează la Pultul Împrumut Publicații situat la etajul 1.

Toți utilizatorii, înainte de a intra în posesia Cardului, au obligaţia de a lua la cunoştinţă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii UPT  (Anexa 8.2 (link)) şi să semneze Angajamentul (link) de respectare a acestuia.

Activarea Legitimației de student se face anual.

Cadre didactice și alți angajați UPT
Pentru celelalte categorii de utilizatori specifici ai UPT – cadre didactice, doctoranzi, personal didactic auxiliar și personal auxiliar – înscrierea la Bibliotecă se face pe baza Legitimației de serviciu (card RFID) emisă de Direcția Resurse Umane.

Înscrierea și activarea Legitimației pentru servicii specifice (împrumut de publicații, rezervare, restituire) se efectuează la Biblioteca Centrală, Etajul 1 – Pultul Împrumut Publicații.

Toți utilizatorii au obligația de a lua la cunoștință (v. Angajament) extrasul din Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii UPT (Anexa 8.2).

Documentele obligatorii pe baza cărora se emite cardul de acces sunt :

 • legitimaţia de serviciu,
 • carte de identitate/paşaport.

Înscrierea utilizatorului şi activarea cardului pentru servicii specifice de bibliotecă (împrumut şi restituire publicaţii, altele) se realizează la Pultul Împrumut Publicaţii situat la etajul 1.

Toți utilizatorii, înainte de activarea Cardului, au obligaţia de a lua la cunoştinţă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii UPT (Anexa 8.2 (link)) şi să semneze Angajamentul (link) de respectare a acestuia

Utilizatori externi
Biblioteca UPT oferă servicii şi utilizatorilor externi – categorie în care sunt incluse toate persoanele din afara UPT – studenţii altor universităţi din Timişoara sau din ţară, cercetători ştiinţifici, specialişti din diverse domenii ale ştiinţei, tehnicii şi culturii, elevi de liceu, pensionari, alte categorii.

Documentele obligatorii pe baza cărora se emite cardul de acces sunt:

 • carte de identitate / paşaport,
 • chitanţa taxă de înscriere, conform tipului de pachet de servicii ales (v. Servicii și Tarife)
 • chitanţa taxă de garanţie, dacă este cazul (v. Servicii și Tarife).

După emiterea şi înrolarea Cardului la pulturile Informaţii, înscrierea utilizatorului şi activarea cardului pentru servicii specifice de bibliotecă (împrumut şi restituire publicații, altele) se realizează la Pultul Împrumut Publicații situat la etajul 1.

Toți utilizatorii, înainte de a intra în posesia Cardului, au obligaţia de a lua la cunoştinţă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii UPT  (Anexa 8.2 (link)) şi să semneze Angajamentul (link) de respectare a acestuia.

Cardul de bibliotecă este necesar pentru:

 • accesul în Biliotecă – Legitimaţia/Cardul de acces este individual. Fiecare utilizator are obligaţia să aibă la el cardul şi să-l prezinte atunci când personalul Bibliotecii îl solicită. Refuzul atrage după sine sancţiuni conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii (link)
 • împrumutul documentelor,
 • autilizarea echipamentelor multifuncţionale – tipărire, scanare, multiplicare documente,
 • accesul la sala de studiu, în intervalele când Biblioteca este închisă.

Cardul de acces nu este transmisibil, folosirea necorespunzătoare duce la suspendarea accesului sau anularea drepturilor conferite de acesta, atât pentru titular cât şi pentru persoana care a utilizat cardul respectiv. (Anexă)

La încheierea activităţii în UPT utilizatorul are obligaţia să predea cardul la Bibliotecă, pentru a obţine viza de lichidare.

Pentru toate categoriile de utilizatori enunţate mai sus emiterea unui duplicat pentru cardul de acces, în cazul pierderii sau deteriorării acestuia, se face contra cost.

Taxa pentru eliberarea duplicatului este 20 de lei conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al UPT nr.50 din 08.07.2014 privind eliberarea de noi carduri (duplicate).