Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Biblioteca Centrala UPT | 28/05/2024

Scroll to top

Top

Înscriere și eliberare card

******

Pentru evitarea cozilor la pultul de informații vă puteți programa online pe:bibliotecaupt.setmore.com/bookappointment

******

Pot beneficia de serviciile și facilitățile oferite de Biblioteca Universităţii Politehnica Timişoara toate persoanele care se încadrează în următoarele categorii:

Studenţi UPT, Masteranzi, Doctoranzi
Eliberarea cardului de student, masterand, doctorand (card RFID) se efectuează la Bibliotecă, etajul 1 – Pultul informații. (v. Condiții de înscriere, împrumut și penalizări pentru cititorii interni).

Documentele obligatorii pentru eliberarea Cardului de student sunt:

 • carnet de student vizat pe anul în curs
 • carte de identitate/paşaport
 • adeverinţă de la secretariat care să ateste calitatea de student, masterand în cazul studenţilor în extensie sau studenţii care au fost exmatriculaţi
 • adeverinţă de la secretariat Şcolii doctorale pentru doctoranzi, care să ateste calitatea de student doctorand
 • prezenţa pe listele emise de Compartimentul Relaţii internaţionale pentru studenţii şi masteranzii străini cuprinşi în programe şi proiecte educaţionale (Erasmus).
După emiterea şi înrolarea cardului de student la Pultul Informații, înscrierea utilizatorului și activarea cardului pentru servicii specifice de bibliotecă (împrumut de publicații, rezervare, restituire alte servicii) se realizează la Pultul Împrumut Publicații situat la etajul 1. Toți utilizatorii, înainte de a intra în posesia cardului, au obligaţia de a lua la cunoştinţă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii UPT şi să semneze Angajamentul (link) de respectare a acestuia. Activarea cardului de student se face anual.
Cadre didactice și alți angajați UPT
Pentru celelalte categorii de utilizatori specifici ai UPT – cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal auxiliar – înscrierea la Bibliotecă se face pe baza cardului de serviciu (card RFID) emisă de Direcția Resurse Umane. Înscrierea și activarea Cardului pentru servicii specifice (împrumut de publicații, rezervare, restituire) se efectuează la Bibliotecă, Etajul 1 – Pultul Împrumut Publicații. Documentele obligatorii pe baza cărora se activează cardul de acces sunt :
 • cardul (legitimaţia) de serviciu,
 • carte de identitate/paşaport.
Înscrierea utilizatorului şi activarea cardului pentru servicii specifice de bibliotecă (împrumut şi restituire publicaţii, altele) se realizează la Pultul Împrumut Publicaţii situat la etajul 1. Toți utilizatorii, înainte de a intra în posesia cardului, au obligaţia de a lua la cunoştinţă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii UPT şi să semneze Angajamentul (link) de respectare a acestuia
Utilizatori externi
Biblioteca UPT oferă servicii şi utilizatorilor externi – categorie în care sunt incluse toate persoanele din afara UPT – studenţii altor universităţi din Timişoara, din ţară şi străinătate, cercetători ştiinţifici, specialişti din diverse domenii ale ştiinţei, tehnicii şi culturii, elevi de liceu, pensionari, alte categorii. Documentele obligatorii pe baza cărora se emite cardul de acces sunt: După emiterea şi înrolarea Cardului la Pultul Informaţii, înscrierea utilizatorului şi activarea cardului pentru servicii specifice de bibliotecă (împrumut şi restituire publicații, altele) se realizează la Pultul Împrumut Publicații situat la etajul 1. Toți utilizatorii, înainte de a intra în posesia Cardului, au obligaţia de a lua la cunoştinţă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii UPT  şi să semneze Angajamentul (link) de respectare a acestuia.
Cardul de bibliotecă (video) Programare eliberare card (tutorial)

Reprogramarea și anularea rezervărilor și înscrierilor (tutorial)

Pentru toate categoriile de utilizatori Legitimaţia de student/Cardul de acces este necesar pentru:

 • accesul în Biliotecă – fiecare utilizator are obligaţia să aibă la el cardul şi să-l prezinte la intrare la Pultul Informaţii şi de fiecare dată când personalul bibliotecii îl solicită. Refuzul atrage după sine sancţiuni conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii – Anexa 4 (link)
 • împrumutul sau prelungirea termenului de împrumut al documentelor
 • utilizarea echipamentelor multifuncţionale – tipărire, scanare, multiplicare documente
 • achitarea taxelor aferente serviciilor solicitate
 • accesul la sala de studiu 24h, în intervalele când Biblioteca este închisă

Cardul de acces nu este transmisibil, folosirea cardului de către o altă persoană decât titularul duce la suspendarea accesului şi anularea drepturilor conferite de acesta, atât pentru titular cât şi pentru persoana care a utilizat cardul respectiv, dacă este cazul.

La încheierea activităţii în UPT utilizatorul are obligaţia să prezinte cardul la Bibliotecă, pentru a obţine viza de lichidare.

Pentru toate categoriile de utilizatori enunţate mai sus emiterea unui duplicat pentru cardul de acces, în cazul pierderii sau deteriorării acestuia, se face contra cost.

Taxa pentru eliberarea duplicatului este 20 de lei conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al UPT nr.50 din 08.07.2014 privind eliberarea de noi carduri (duplicate) (link).