Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Biblioteca Centrala UPT | 14/12/2018

Scroll to top

Top

Acces, drepturi și facilități

Au dreptul la acces și studiu în Bibliotecă precum și la serviciile oferite de aceasta:

 • utilizatorii din comunitatea UPT, posesori de Legitimație de student sau de Legitimație de serviciu;
 • utilizatorii externi care îndeplinesc condițiile de înscriere la Bibliotecă.

În incinta BUPT, utilizatorii trebuie să depună la garderobă, în dulăpioarele individuale, obiectele personale și să păstreze numai obiectele necesare studiului.

Orar

AN UNIVERSITAR

Luni – Joi: 09.00 – 20.30
Vineri: 09.00 – 20.00
Sâmbăta – Duminica: închis

SESIUNI STUDENŢEŞTI

Luni – Vineri: 09.00 – 24.00
Sâmbăta – Duminica: închis

VACANŢE STUDENŢEŞTI

Luni – Vineri: 09.00 – 16.30
Sâmbăta – Duminica: inchis

SALA DE LECTURĂ

Deschisă zilnic 24 ore, cu excepția:

 • intervalelor orare 8.30 – 9.00, de luni până vineri pentru igienizare
 • zilele de sărbători: Paște, Crăciun, An Nou

Biblioteca UPT este închisă:

În sărbătorile legale
În intervalul dintre Crăciun şi Anul Nou
În primele două săptămâni din luna august
*BCUPT îşi rezervă dreptul de a modifica, cu acordul conducerii UPT, orarul de funcţionare, în cazuri speciale!
Orice modificare va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor în spaţiile bibliotecii, prin intermediul paginii web şi pe reţelele de socializare.

Spații de studiu și facilități

  • Sală de studiu deschisă 24h/7 zile pe săptămână – Biblioteca 24h – cu acces controlat RFID, cu 92 locuri
  • 650 de locuri de studiu, dispuse în spaţii închise, deschise sau flexibile
  • Spaţiu IT cu capacitate de 180 locuri (ZC – mașini virtuale cu alocare dinamică a resurselor, conectate în reţea, cu o capacitate de trafic de Internet de 800 Gb/s, wireless sau fix, cu viteză de uplink de 10 Gb/s)
  • Săli de studiu individual pentru cadrele didactice, dotate cu calculatoare, telefon, acces wifi, în număr de 28
  • Săli de studiu grup pentru studenţi, în număr de 5, cu capacitate totală de 48 de locuri
  • Sală multifuncţională (Sala Polivalentă) cu sistem videoconferinţă, 100 locuri și două amfiteatre (K1 și K2) cu câte 90 de locuri fiecare

Biblioteca UPT pune la dispoziția utilizatorilor specifici, pe lângă sala de lectură deschisă permanent – Biblioteca 24h, 5 săli de studiu grup și 28 cabinete individuale de studiu care pot fi rezervate și utilizate pentru o anumită perioadă de timp.

Acces Sala 24h

Condiții de utilizare:  sala 24h este dedicată lecturii și studiului studenţilor.

Accesul în sală este permis tuturor utilizatorilor * în intervalul orar când Biblioteca UPT este deschisă. În intervalele când Biblioteca UPT este închisă, accesul este permis doar categoriilor care pot obţine accesul pe card conform Regulament Biblioteca (link) – studenţii UPT, studenţii altor universităţi care îndeplinesc condiţiile.

*Biblioteca UPT îşi rezervă dreptul de a limita accesul utilizatorilor externi, în sesiunile studenţeşti ale UPT, în cazul în care solicitările sunt mai mari decât locurile disponibile!

Condiţii şi reguli pentru utilizarea Sălii de lectură 24h:

 • cardul de acces în bibliotecă să fie validat
 • cardul de acces nu este transmisibil, permiterea accesului altei persoane decât posesorul atrage după sine suspendarea drepturilor conferite de card
 • cardul de acces trebuie ţinut pe masă la vedere
 • respectarea condiţiilor generale de studiu în Bibliotecă Regulament Bibliotecă (link)
 • cheile dulăpioarelor de garderobă se împrumută până la ora 20.30 de la pultul Informaţii de la etajul 1 (*vezi Regulament chei vestiare) (link) şi se restituie înainte de plecare, la staţia de autorestituire din incinta sălii 24h
 • cu excepţia apei, este interzisă consumarea alimentelor şi băuturilor de orice fel
 • în incinta sălii 24h şi a Bibliotecii este interzis fumatul
 • telefoanele mobile în incinta sălii 24h şi a Bibliotecii trebuie să fie setate pe modul silent
 • în incinta sălii 24h şi a Bibliotecii este interzisă comunicarea la telefoanele mobile
 • în incinta sălii 24h este interzis vorbitul cu voce tare sau studiul în grup
 • este interzisă rezervarea locului de lectură pentru un interval mai mare de 30 de minute
 • este interzisă ocuparea meselor cu lucruri personale, pentru un interval mai mare de 30 de minute
 • este interzisă lăsarea lucrurilor de valoare în lipsa posesorului – Biblioteca nu îşi asumă dispariţia acestor obiecte
 • umbrelele se lasă în locurile special amenajate de la intrare
 • la ora când Biblioteca se închide, utilizatorii prezenţi în sala de lectură au obligaţia să părăsească sala şi să intre pe baza cardului de acces pe intrarea dinspre strada Traian Lalescu
 • nerespectarea regulilor de mai sus atrage suspendarea dreptului de acces în Bibliotecă
 • deteriorarea bunurilor din dotare este sancţionată cu plata acestora şi pierderea dreptului de acces în Bibliotecă.