Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Biblioteca Centrala UPT | 07/02/2023

Scroll to top

Top

Acces, drepturi și facilități

Biblioteca UPT. Prezentare video

Beneficiarii Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara pot fi:

Orar

AN UNIVERSITAR

Luni – Joi: 09.00 – 20.00
Vineri: 09.00 – 18.00
Sâmbăta – Duminica: închis

AN UNIVERSITAR

Luni – Joi: 09.00 – 20.00
Vineri: 09.00 – 18.00
Sâmbăta – Duminica: închis

SESIUNI STUDENŢEŞTI

Luni – Joi: 09.00 – 20.00
Vineri: 09.00 – 18.00
Sâmbăta – Duminica: închis

VACANŢE STUDENŢEŞTI

Luni – Vineri: 09.00 – 16.30
Sâmbăta – Duminica: inchis

SALA DE LECTURĂ

Deschisă zilnic 24 ore, cu excepția:

 • 09.00 – 10.00, de luni până vineri când este închis pentru igienizare
 • zilele de sărbători: Paște, Crăciun, An Nou

Biblioteca UPT este închisă:

De sărbători legale
În intervalul dintre Crăciun şi Anul Nou
În primele două săptămâni din luna august
*BCUPT îşi rezervă dreptul de a modifica, cu acordul conducerii UPT, orarul de funcţionare, în cazuri speciale!
Orice modificare va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor în spaţiile bibliotecii, prin intermediul paginii web şi pe reţelele de socializare.

Spații de studiu și facilități

BUPT oferă utilizatorilor următoarele spații și utilități:

 • O sală de studiu deschisă 24h/7 zile pe săptămână – Biblioteca 24h – cu acces controlat RFID, cu 92 locuri
 • 650 de locuri de studiu, dispuse în spaţii închise, deschise sau flexibile
 • Spaţiu IT cu capacitate de 180 locuri (și acces la mașini virtuale cu alocare dinamică a resurselor, conectate în reţea, cu o capacitate de trafic de Internet de 800 Gb/s, wireless sau fix, cu viteză de uplink de 10 Gb/s)
 • Săli de studiu individual – 28 săli dotate cu mașină virtuală, telefon, acces wifi
 • Săli de studiu grup în număr de 5, cu capacitate totală de 48 de locuri
 • Sală multifuncţională (Sala Polivalentă) cu sistem videoconferinţă, cu capacitate de 100 locuri
 • Spații de relaxare
 • Spații de expunere și simeze

Reguli generale de utilizare a spațiilor BUPT:

 • accesul se face exclusiv pe baza legitimației de student/cardului de acces
 • în incinta BUPT, utilizatorii trebuie să depună la garderobă, în dulăpioarele individuale, obiectele personale și să păstreze numai obiectele necesare studiului
 • cheile dulăpioarelor de garderobă se împrumută în intervalul cât este deschisă biblioteca, inclusiv pentru dulăpioarele de garderobă de la sala 24h, de la pultul Informații de la etajul 1 (*vezi Regulament chei vestiare) (linkși se restituie înainte de plecare, la pultul Informații dacă biblioteca este deschisă sau la stația de autorestituire din incinta sălii 24h, dacă biblioteca este închisă
 • cu excepția apei este interzisă consumarea alimentelor și băuturilor de orice fel
 • în incinta BUPT este interzis fumatul
 • telefoanele mobile în incintă trebuie să fie setate pe modul silent
 • este interzisă comunicarea la telefoanele mobile
 • este interzis vorbitul cu voce tare sau studiul în grup în yonele de studiu – excepție fac sălile de studiu grup
 • este interzis vorbitul cu voce tare sau studiul în grup în zonele de studiu – excepție fac sălile de studiu grup
 • este interzisă ținerea ocupat a locului de lectură cu obiecte personale în absență, pentru un interval mai mare de 30 de minute
 • este interzisă lăsarea lucrurilor de valoare în lipsa posesorului – Biblioteca nu își asumă dispariția acestor obiecte
 • umbrelele se lasă în locurile special amenajate de la intrare

Acces Sala de lectură 24h

Condiții de utilizare: 

Sala 24h este dedicată lecturii și studiului exclusiv studenţilor.

Accesul în sală este permis tuturor utilizatorilor * în intervalul orar când Biblioteca UPT este deschisă.

În intervalele când Biblioteca UPT este închisă, accesul este permis doar categoriilor care pot obţine accesul pe card conform Regulamentului Bibliotecii (link) – studenţii UPT, studenţii altor universităţi care îndeplinesc condiţiile.

*Biblioteca UPT îşi rezervă dreptul de a limita accesul utilizatorilor externi, în sesiunile studenţeşti ale UPT, în cazul în care solicitările sunt mai mari decât locurile disponibile!

Condiţii şi reguli pentru utilizarea Sălii de lectură 24h:

 • cardul de acces în bibliotecă să fie validat
 • cardul de acces nu este transmisibil, permiterea accesului altei persoane decât posesorul atrage după sine suspendarea drepturilor conferite de card
 • cardul de acces trebuie ţinut pe masă la vedere
 • respectarea condiţiilor generale de studiu în conformitate cu Regulamentul Bibliotecii (link”>cheile dulăpioarelor de garderobă se împrumută până la ora 20.30 de la pultul Informaţii de la etajul 1 (*vezi Regulament chei vestiare) (link) şi se restituie înainte de plecare, la staţia de autorestituire din incinta sălii 24h
 • cu excepţia apei, este interzisă consumarea alimentelor şi băuturilor de orice fel
 • în incinta sălii 24h şi a Bibliotecii este interzis fumatul
 • telefoanele mobile în incinta sălii 24h şi a Bibliotecii trebuie să fie setate pe modul silent
 • în incinta sălii 24h şi a Bibliotecii este interzisă comunicarea la telefoanele mobile
 • în incinta sălii 24h este interzis vorbitul cu voce tare sau studiul în grup
 • este interzisă ținerea ocupat a locului de lectură cu obiecte personale în absență, pentru un interval mai mare de 30 de minute
 • este interzisă lăsarea lucrurilor de valoare în lipsa posesorului – Biblioteca nu îşi asumă dispariţia acestor obiecte
 • umbrelele se lasă în locurile special amenajate de la intrare
 • la ora când Biblioteca se închide, utilizatorii prezenţi în sala de lectură au obligaţia să părăsească sala şi să intre pe baza cardului de acces pe intrarea dinspre strada Traian Lalescu
 • În intervalul cât biblioteca este închisă, personalul din serviciul de pază este responsabil cu supravegherea sălii 24h, ca urmare prezentarea cardului de acces la solicitarea acestora este obligatorie, precum și respectarea sesizărilor făcute  de aceștia în conformitate cu Regulamentul BUPT
 • nerespectarea Regulamentului în sala 24h atrage suspendarea accesului în Bibliotecă de la minim 2 săptămâni până la suspendarea definitivă
 • deteriorarea bunurilor din dotare este sancţionată cu plata acestora şi pierderea dreptului de acces în Bibliotecă.