Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Biblioteca Centrala UPT | 28/05/2024

Scroll to top

Top

Acces, drepturi și facilități

Biblioteca UPT. Prezentare video

Beneficiarii Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara pot fi:

Orar

AN UNIVERSITAR

Luni – Joi: 09.00 – 20.00
Vineri: 09.00 – 18.00
Sâmbăta – Duminica: închis

AN UNIVERSITAR

Luni – Joi: 09.00 – 20.00
Vineri: 09.00 – 18.00
Sâmbăta – Duminica: închis

SESIUNI STUDENŢEŞTI

Luni – Joi: 09.00 – 20.00
Vineri: 09.00 – 18.00
Sâmbăta – Duminica: închis

VACANŢE STUDENŢEŞTI

Luni – Vineri: 09.00 – 16.30
Sâmbăta – Duminica: inchis

SALA DE LECTURĂ

Deschisă zilnic 24 ore, cu excepția:

 • 09.00 – 10.00, de luni până vineri când este închis pentru igienizare

Biblioteca UPT este închisă:

De sărbători legale
În intervalul dintre Crăciun şi Anul Nou
În primele două săptămâni din luna august
*BUPT îşi rezervă dreptul de a modifica, cu acordul conducerii UPT, orarul de funcţionare, în cazuri speciale!
Orice modificare va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor în spaţiile bibliotecii, prin intermediul paginii web şi pe reţelele de socializare.

Spații de studiu și facilități

BUPT oferă utilizatorilor următoarele spații și utilități:

 • O sală de studiu deschisă 24h/7 zile pe săptămână – Biblioteca 24h – cu acces controlat RFID, cu 92 locuri
 • 650 de locuri de studiu, dispuse în spaţii închise, deschise sau flexibile
 • Spaţiu IT cu capacitate de 180 locuri (și acces la mașini virtuale cu alocare dinamică a resurselor, conectate în reţea, cu o capacitate de trafic de Internet de 800 Gb/s, wireless sau fix, cu viteză de uplink de 10 Gb/s)
 • Săli de studiu grup în număr de 5, cu capacitate totală de 48 de locuri
 • Sală multifuncţională (Sala Polivalentă) cu sistem videoconferinţă, cu capacitate de 100 locuri
 • Spații de relaxare
 • Spații de expunere și simeze

Reguli generale de utilizare a spațiilor BUPT:

 • accesul se face exclusiv pe baza legitimației de student/cardului de acces
 • în incinta BUPT, utilizatorilor, indiferent de categoria din care fac parte (utilizatori interni sau externi), nu le este permis accesul cu nici un fel de geantă, rucsac, plasă care servește la transportul obiectelor. Aceștia au obligația, în cazul în care au asupra lor aceste obiecte să împrumute o cheie pentru garderobă și să le depoziteze în dulăpioarele de garderobă. Această regulă este valabilă pentru toate spațiile din bibliotecă, inclusiv sala de lectură cu acces 24 de ore.
 • cheile dulăpioarelor de garderobă se împrumută în intervalul cât este deschisă biblioteca, inclusiv pentru dulăpioarele de garderobă de la sala 24h, la pultul Informații de la etajul 1 (*vezi Regulament chei vestiare) (linkși se restituie:
  • cheile roșii (pentru garderoba de la Etajul 1 – holul de acces) obligatoriu până la ora închiderii Bibliotecii la pultul Informații. În cazul în care a fost omisă la plecare restituirea cheii există opțiunea de restituire a cheilor roșii la stația de autorestituire din incinta sălii de lectură cu acces 24 ore;
  • cheile negre (pentru garderoba de la Etajul 1 – holul de acces, lângă cataloagele tradiționale) obligatoriu până la ora închiderii Bibliotecii la pultul Informații. În cazul în care a fost omisă la plecare restituirea cheii există opțiunea de restituire a cheilor la stația de autorestituire din incinta sălii de lectură cu acces 24 ore
 • cu excepția apei este interzisă consumarea alimentelor și băuturilor de orice fel
 • în incinta BUPT este interzis fumatul
 • telefoanele mobile în incintă trebuie să fie setate pe modul silent
 • este interzisă comunicarea la telefoanele mobile
 • este interzis vorbitul cu voce tare sau studiul în grup în zonele de studiu – excepție fac sălile de studiu grup
 • este interzis vorbitul cu voce tare sau studiul în grup în zonele de studiu – excepție fac sălile de studiu grup
 • este interzisă ținerea ocupat a locului de lectură cu obiecte personale în absență, pentru un interval mai mare de 30 de minute
 • este interzisă lăsarea lucrurilor de valoare în lipsa posesorului – Biblioteca nu își asumă dispariția acestor obiecte
 • umbrelele se lasă în locurile special amenajate de la intrare

Acces Sala de lectură 24h

Condiții de utilizare: 

Sala 24h este dedicată lecturii și studiului exclusiv studenţilor.

Accesul în sală este permis tuturor utilizatorilor * în intervalul orar când Biblioteca UPT este deschisă.

În intervalele când Biblioteca UPT este închisă, accesul este permis doar categoriilor care pot obţine accesul pe card conform Regulamentului Bibliotecii (link) – studenţii UPT, studenţii altor universităţi care îndeplinesc condiţiile.

Sala de lectură cu acces 24h nu este accesibilă utilizatorilor externi în intervalele de sesiune ale studenților UPT.

Pentru anul universitar 2022-2023 aceste intervale sunt:

 • 16.01 – 5.02.2023
 • 5.06 – 25.06.2023

Condiţii şi reguli pentru utilizarea Sălii de lectură 24h:

 • Accesul în sala de lectură, la fel ca în Bibliotecă se face exclusiv pe baza cardului de acces înrolat și valid
 • Cardul de acces nu este transmisibil, permiterea accesului altei persoane decât posesorul atrage după sine suspendarea definitivă a drepturilor conferite de card persoanei posesoare de Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii – Anexa 4
 • Cardul de acces trebuie ținut pe masă la vedere!
 • Cu excepţia apei, este interzisă consumarea alimentelor şi băuturilor de orice fel în incinta sălii de lectură! Consumul alimentelor este permis pe casa scării cu condiția păstrării curățeniei! Nerespectarea regulamentului atrage după sine suspendarea accesului pentru 2 săptămâni! Repetarea duce la suspendarea definitivă a accesului! Vezi Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii – Anexa 4
 • Este interzis fumatul în incinta sălii 24h şi a Bibliotecii! Nerespectarea regulamentului atrage după sine suspendarea accesului pentru 2 săptămâni! Repetarea duce la suspendarea definitivă a accesului! Conform Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii – Anexa 4
 • Telefoanele mobile în incinta sălii 24h şi a Bibliotecii trebuie să fie setate pe modul silent!
 • În incinta sălii 24h și a Bibliotecii este interzisă comunicarea la telefoanele mobile, cu excepția spațiilor de pe casa scărilor!
 • În incinta sălii 24h este interzis vorbitul cu voce tare sau studiul în grup!
 • Este interzisă ținerea ocupat a locului de lectură cu obiecte personale în absență, pentru un interval mai mare de 30 minute!
 • Este interzisă lăsarea locurilor de valoare în lipsa posesorului – Biblioteca nu își asumă dispariția acestor obiecte!
 • Umbrelele se lasă în locurile special amenajate de la intrare!
 • La ora când Biblioteca se închide, utilizatorii prezenți în sala de lectură au obligația să părăsească sala și să intre pe baza cardului de acces pe intrarea dinspre strada Traian Lalescu!
 • În intervalul cât biblioteca este închisă, personalul din serviciul de pază este responsabil cu supravegherea sălii 24h, ca urmare prezentarea cardului de acces la solicitarea acestora este obligatorie, precum și respectarea sesizărilor făcute  de aceștia în conformitate cu Regulamentul BUPT!
 • Nerespectarea Regulamentului în sala 24h atrage suspendarea accesului în Bibliotecă de la minim 2 săptămâni până la suspendarea definitvă!
 • Deteriorarea bunurilor din dotare este sancționată cu plata acestora și pierderea dreptului de acces la Bibliotecă!