Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Biblioteca Centrala UPT | 16/07/2024

Scroll to top

Top

Împrumut și restituire

Înainte de a împrumuta publicațiile bibliotecii aveţi obligaţia, ca utilizator, de a le verifica integritatea, precum şi de a anunța și refuza împrumutul publicaţiilor deteriorate.

În funcție de numărul exemplarelor dintr-un titlu, publicațiile se pot împrumuta pe diferite perioade: 1 zi, 1 săptămână, 4 săptămâni, 3 luni, 6 luni . Publicațiile împrumutate se pot prelungi în funcție de termenul fiecăreia.

Autoîmprumutul publicaţiilor se face la staţiile selfcheck pe baza cardului de bibliotecă primit la înscriere, astfel:

 • se selectează pe ecranul principal operaţiunea dorită – „Împrumut’’
 • se aşează cardul de bibliotecă pe cititorul de carduri
 • se aşteaptă până la citirea datelor de pe card
 • se tastează OK în ecranul „Informaţii cititor’’
 • se poziţionează publicaţiile pe pătratul maro al staţiei
 • se aşteaptă până la citirea datelor şi afişarea titlurilor în „Exemplare Împrumutate”
 • se atinge butonul „TIPĂRIRE CHITANŢĂ”, conform indicaţiei de pe ecran
 • se verifică numele de pe chitanță, numărul de publicaţii împrumutate şi datele scadente aferente fiecăreia.

Prelungirea termenului de împrumut al cărţilor se poate face și online, fără să vă mai deplasați la bibliotecă, urmând instrucţiunile de aici (Prelungirea perioadei de împrumut) ori telefonic la 0256 404 777.

Prelungirea se poate face înaintea datei scadente, dacă nu există rezervare la publicațiile cu termen de împrumut:

 • la sală/1 noapte – nu se pot prelungi
 • 1 săptămână – 1 prelungire
 • 4 săptămâni – 2 prelungiri
 • 3 luni – 1 prelungire
 • 6 luni – nu se poate prelungi
 • contract de cercetare – nu se poate prelungi

Puteţi prelungi termenul de restituire dacă:

 • nu aţi depăşit termenul de restituire pentru publicaţiile deja împrumutate
 • nu există rezervare pe publicaţie
 • nu aveţi penalizări în valoare mai mare de 5.00 lei
 • nu este cheie pentru garderobă

Restituire & autorestituire publicațiilor (24h)

Ca utilizator aveţi obligaţia de a restitui la data scadentă publicaţiile împrumutate sau să prelungiţi perioada de împrumut. De asemenea, la părăsirea sălilor de lectură aveţi obligaţia de a restitui publicaţiile care au regim de consultare la sală. În caz contrar, se percep penalităţile progresive, prevăzute în Regulament.

Nerespectarea termenului de împrumut al publicațiilor se sancționează cu:

 • penalitate în valoare progresivă conform Regulamentului de organizare și funcționare a BUPT Anexa 5 (link)

Restituirea publicaţiilor deteriorate, ruperea sau inscripționarea foilor, chiar dacă au fost împrumutate în acest fel dar nu a fost anunțat în momentul împrumutului se sancționează cu

 • suspendarea dreptului conferit de cardul de acces pe o perioadă reglementată în Anexa 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a BUPT (link)
 • plata integrală a publicației deteriorate conform Regulamentului de organizare și funcționare a BUPT, Anexa 5 – Recuperarea documentelor nerestituite la timp, deteriorate sau pierdute (link).

Publicaţiile pierdute sau deteriorate pot fi înlocuite cu alte publicaţii conform Regulamentului.

Autorestituirea publicaţiilor

Autorestituirea publicațiilor se face la stațiile selfcheck pe baza cardului de bibliotecă primit la înscriere, astfel:

 • se atinge butonul „RESTITUIRE” de pe ecranul staţiei de autoservire
 • se poziţionează publicaţiile pe pătratul maro al staţiei
 • se aşteaptă până la citirea datelor şi afişarea titlurilor în „Exemplare restituite”
 • se atinge butonul „TIPĂRIRE CHITANŢĂ”, conform indicaţiei de pe ecran
 • se verifică numărul de publicaţii restituite

În situaţiile în care o operaţiune eşuează, staţia emite un semnal sonor, iar pe ecran apar indicaţii cu privire la problema ivită.

Pentru informaţii apelaţi la bibliotecarii de la pultul Împrumuturi!

Autorestituirea publicaţiilor la sala 24h

Pe perioada nopţii şi în zilele când biblioteca este închisă, publicaţiile se restituie la staţia de autorestituire din incinta sălii de lectură, prin introducerea publicaţiilor în fanta situată în partea superioară a staţiei, cu condiţia să aveţi cardul activat pentru acces sala 24 ore.