Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Biblioteca Centrala UPT | 28/05/2024

Scroll to top

Top

Acces la Colecţiile BUPT

Acces la colecțiile Bibliotecii (video)

Localizare

Toate documentele existente în Biblioteca UPT sunt grupate în mai multe colecţii, în funcție de subiectul pe care acestea îl tratează iar colecțiile sunt dispuse fie în regim de acces liber la raft, fie în depozite.

Publicaţiile cu localizare în spaţiile în care au acces utilizatorii bibliotecii sunt publicații aflate în acces liber. Astfel, toţi cititorii pot căuta direct la raft cărțile dorite, publicaţiile fiind grupate pe domenii și subdomenii.

Pe lângă documentele expuse în acces liber la raft, există publicaţii care se găsesc în depozite, acestea din urmă putând fi solicitate bibliotecarilor de la Pultul Împrumuturi prin completarea unei fișe de împrumut.

În catalogul online, publicațiile sunt identificate prin abrevierea denumirilor de colecții și date privitoare la localizare.

Colecții în acces liber la raft

Colecții aflate în depozite

 • Carte din depozit – DEPC
 • Reviste din depozit – DEPR
 • Bibliografii din depozit – DEPB
 • Colecția Cadre Didactice UPT – CUPT
 • Carte format mare – CM
 • Carte veche – CV
 • Carte rară – CR

Publicaţiile cu localizare în depozite

Toate publicaţiile din depozitele de carte, bibliografii şi reviste pot fi consultate la solicitare. Documentele pot fi regăsite în baza de date prin căutare în catalogul online.

Publicaţiile cu anul apariţiei înainte de 1970 și care nu au fost solicitate până în prezent se pot căuta în cataloagele tradiţionale, situate la etajul 1, în holul mare al bibliotecii.

După regăsirea publicațiilor într-unul dintre cataloage, se completează o fişă de împrumut care se predă la Pultul împrumuturi de la Etajul 1, în holul mare. Intervalul de timp în care se aduce cartea din depozit : 15 – 30 minute.

Aşezarea la raft a colecţiilor în acces liber. Convenții și reguli.

Colecţia Bibliografii – Etaj 1A

Colecție reprezentată de culoarea roșu, fiind situată la Etajul 1, corpul A. Cuprinde documente în funcție de curricula universitară, aducându-se modificări ori de câte ori este necesar.

Organizarea colecției:
Publicațiile sunt așezate pe raft în ordinea alfabetică a domeniilor și, în cadrul acestora, pe subdomenii. Cota publicației – adresa cărții la raft – formată din: codul domeniului, codul subdomeniului (numeric) și primele 3 litere din numele autorului sau din titlul cărții.

Ex. de cotă: MAT6/KOV
Codul domeniului: MAT – Matematică
Codul subdomeniului 6 – Analiză matematică
Primele 3 litere din numele autorului – Kovács, Adalbert

În funcție de conținutul publicației, etichetele de cotă sunt tipărite cu următoarele culori:

 • curs, manual, compendium: negru
 • probleme, exerciții, teste, aplicații: roșu
 • îndrumător de laborator: albastru
 • îndrumător și norme de proiectare: vișiniu
 • tabele și diagrame: verde
 • atlas: ocru

O parte din această colecție se află în depozit. În funcție de schimbarea curriculei universitare și de îmbogățirea cu achiziții mai noi în domeniile respective, publicațiile pot fi puse în acces liber la raft ori în depozite.

Colecţia Reviste – Et.2B

Colecția Reviste este reprezentată de culoarea portocaliu și este situată la Etajul 2, corpul B.

Revistele intrate în bibliotecă în ultimii ani sau fasciculele expuse pentru anul în curs se află în acces liber.

Colecția de reviste legate în volume este așezată la raft în ordinea alfabetică a titlului publicaţiilor și cuprinde reviste din domeniile:

 • Arhitectură
 • Automatică
 • Bioinginerie
 • Biblioteconomie
 • Calculatoare
 • Chimie
 • Construcții
 • Economie
 • Ecologie
 • Electronică
 • Energetică
 • Electrotehnică
 • Educație fizică și Sport
 • Fizică
 • Inginerie electrică
 • Istorie
 • Ştiinţe juridice
 • Lingvistică
 • Management
 • Marketing
 • Matematică
 • Mecanică
 • Ştiinţa materialelor
 • Știință și tehnică
 • Statistică
 • Telecomunicații
 • Transport

Revistele mai vechi se regăsesc în depozit (DEPR) se solicită la Pultul Împrumuturi de la etajul 1.

Colecţia Artă, Ştiinţă, Tehnică – Et.2B

Colecția Artă, Ştiinţă, Tehnică reprezentată de culoarea galbenă, situată la Etajul 2, corpul B.

Cuprinde publicaţii din domeniile socio-umane, ştiinţe și tehnică. Publicațiile sunt așezate în ordinea alfabetică a domeniilor și, în cadrul acestora, pe subdomenii. Cota publicației – adresa cărții la raft – formată din: codul domeniului, codul subdomeniului (numeric) și primele 3 litere din numele autorului, respectiv al titlului.

Ex. de cotă: C1/COO
Codul domeniului: C – Calculatoare
Codul subdomeniului: 1 – Generalităţi
Primele 3 litere din numele autorului: Cooch, Mary

Domenii:

 • AGR – Agronomie
 • ARH – Arhitectură
 • ARM – Armată. Artă militară.
 • ART – Artă
 • AST – Astronomie, Astrofizică
 • AU – Automatică și informatică industrială
 • BIB – Bibliologie, Biblioteconomie, Biblioteci
 • BI – Bioinginerie
 • BIO – Biologie
 • CH – Chimie
 • CIV – Civilizație, Cultură
 • CON – Construcții
 • D – Desen
 • ECO – Ecologie
 • EC – Economie
 • SPO – Educație fizică și sport
 • EDU – Educație, Învățământ
 • EL – Electronică
 • ET – Electrotehnică
 • EN – Energetică
 • FIL – Filozofie
 • FIZ – Fizică
 • GEO – Geografie
 • IE – Inginerie electrică
 • IST – Istorie
 • MAN – Management
 • MARK – Marketing
 • M – Măsuri
 • MAT – Matematică
 • MEC – Mecanică
 • MED – Medicină, Stiințe medicale
 • MIN – Mine, Minerit
 • PSI – Psihologie
 • SOC – Sociologie
 • STA – Statistică
 • C – Știința Calculatoarelor
 • SM – Știința Materialelor
 • ST – Știință și Tehnică
 • SB – Științe Biografe
 • JUR – Științe Juridice și Drept
 • POL – Științe Politice
 • TEO – Teologie, Religie
 • TC – Telecomunicații
 • TR – Transporturi

Colecţia Referinţe – Et.2A

Colecția Referințe reprezentată de culoarea verde fiind situată la etajul 3A.

Cuprinde publicații de referință (albume, anuare, atlase, dicționare, enciclopedii ș.a.) din diverse domenii. Publicațiile sunt așezate pe raft în ordinea alfabetică a domeniilor, iar în cadrul acestora, pe subdomenii. În funcție de conținutul publicației, cota acesteia conține un indice suplimentar care indică domeniul de referință, după cum urmează:

 • RF1 – Enciclopedii
 • RF2 – Dicționare
 • RF3 – Lexicoane și dicționare explicative
 • RF4 – Cataloage, Indexuri, Repertorii
 • RF5 – Agende
 • RF6 – Anuare
 • RF7 – Ghiduri
 • RF8 – Atlase
 • RF9 – Alte materiale de referință

Colecţia Limbă & Literatură – Et.3B

Colecția Limbă & Literatură reprezentată de culoarea albastru, situată la Etajul 3, corpul B.

Cuprinde publicații din domeniile limbă, lingvistică și literatură. Publicațiile sunt așezate pe domenii, iar în cadrul acestora pe subdomenii.
Cota publicației – adresa cărții la raft – formată din: codul domeniului, codul subdomeniului (numeric) și primele 3 litere din numele autorului.

Ex. de cotă: Lit.Ro1/EMI
Codul domeniului: Lit.Ro – Literatură română
Codul subdomeniului 1 – Poezii
Primele 3 litere din numele autorului: Eminescu, Mihai

Subdomenii

Literatură:

  • Cod 1 – Genuri şi specii literare
  • Cod 2 – Istorie literară
  • Cod 3 – Critică şi teorie literară
  • Cod 4 – Descrieri de călătorii

Lingvistică:

   • LIN 1 – Lingvistică (generalități)
   • LIN 1.1 – Lexicografie şi lexicologie
   • LIN 1.2 – Dialectologie
   • LIN 2 – Şcoli şi curente în lingvistică
   • LIN 3 – Lingvistică aplicată

Limbă:

  • Cod 1 – gramatică
  • Cod 1.2 – fonetică şi fonologie
  • Cod 1.3 – lexic
  • Cod 2 – cursuri de învăţare a limbii
  • Cod 3 – folosită într-un domeniu
  • Cod 4 – istorie
  • Cod 5 – metodică

Colecţia Standarde – Etaj 3A

Colecția Standarde reprezentată de culoarea indigo, situată la Etajul 3, corpul A.

Cuprinde:

 • standarde
 • mărci
 • brevete de invenții

Această colecţie se consultă numai la sală. Pentru consultarea standardelor, adresați-vă bibliotecarului de la Pultul de la etajul 3.

Colecţia Teze de doctorat – Etaj 3A

Colecția Teze de doctorat reprezentată de culoarea violet, situată la Etajul 3, corpul A.

Cuprinde tezele de doctorat susținute în cadrul Universității Politehnica Timișoara, de la înființare și până astăzi.

Domeniile care se regăsesc în cadrul colecției:

 • Arhitectură
 • Automatică şi ingineria sistemelor
 • Calculatoare şi tehnologia informaţiei
 • Chimie şi inginerie chimică
 • Energertică şi inginerie energetică
 • Ingineria materialelor
 • Inginerie civilă şi instalaţii
 • Inginerie electrică
 • Inginerie electronică şi telecomunicaţii
 • Inginerie industrială
 • Inginerie mecanică
 • Inginerie şi management

Tezele sunt așezate pe raft în ordinea alfabetică a domeniilor, iar în cadrul domeniului, în ordinea alfabetică a autorilor.

Cota publicației – adresa cărții la raft –  formată din: codul domeniului și primele 3 litere din numele autorului.

Ex. de cotă: CH/BAR
Codul domeniului: CH – Chimie
Primele 3 litere din numele autorului – Barbu, Mirela Ion

Pentru informaţii suplimentare, adresați-vă bibliotecarului de la Pult.

Pentru fiecare colecție există pe raft, în lateral sau în apropiere, o listă cu domeniile, codurile și abrevierile utilizate în cotarea și așezarea publicațiilor, pentru a facilita regăsirea!

Fasciculele existente la raft

Cota (R) Titlu
R 3055 Academic journal of manufacturing engineering
R 3260 Acta Polytechníca Hungaríca : journal of applied sciences
R 1498 Acta technica napocensis. Series applied mathematics and mechanics
R 1498 Acta technica napocensis. Electronics and telecommunications
R 3323 Acta technica napocensis. Series: Environmental engineering and sustainable development entrepreneurship
R 3244 Acta Universitatis Apulensis. Mathematics-informatics
R 1452 Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et physica
R 3312 Adsorption science & technology : interface science for advanced materials & technologies
R 2840 Advances in electrical and computer engineering
R 3002 Albanian journal of natural and technical sciences : AJNTS
R 2656 American cinematographer : the international journal of motion imaging
R 3256 Amfiteatru economic : an economic and business research periodical
R 3040 Anale. Seria informatică [serial] : = Annals. Computer science series / Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
R 3362 Analele științifice ale Universității “Ovidius” Constanţa. Seria matematică : = Mathematical journal of the Ovidius University of Constanța
R 535 Analele Universităţii Bucureşti. Chimie
R 535 Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie
R 535 Analele Universităţii Bucureşti. Matematică-informatică
R 3264 Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu. Seria economie : = Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu
R 1910 A Annals of the University of Craiova. The chemistry series
R 1910 A Analele Universităţii din Craiova. Seria inginerie electrică
R 1910 A Analele Universităţii din Craiova. Seria matematică-informatică
R 1910 A Analele Universităţii din Craiova. Seria ştiinţe economice : = Annals of the University of Craiova
R 3309 Analele Universităţii din Craiova. Seria ştiinţe filologice : = Annales de l’Université de Craiova = Annals of the University of Craiova
R 3310 Analele Universităţii din Craiova. Seria ştiinţe filologice : = Annales de l’Université de Craiova = Annals of the University of Craiova
R 1335 A Analele Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi.  Economie şi informatică aplicată
R 1335 A The annals of “Dunărea de Jos” University of Galaţi. Metallurgy and materials science
R 261 Annales de l’Institut Fourier
R 1190 Annali dell’Università di Ferrara. Sezione VII. Scienze matematiche
R 3295 Annals of Faculty Engineering Hunedoara : international journal of engineering
R 3303 Annals of the University of Bucharest. Mathematical series
R 2936 Annals of the University of Craiova. Series: automation, computers, electronics and mechatronics
R 3171 Applicable analysis and discrete mathematics
R 562 Arhitectura : fondată în 1906 de G. Sterian
R 2822 Arhitext : arhitectură, design, arte
R 3007 Asigurarea calităţii : = Quality assurance
R 3340 AUDEM : the international journal of higher education and democracy
R 3357 Automotive engineer : Europe’s automotive engineering magazine
R 584 Biblioteca : revistă de bibliologie şi ştiinţa informării
R 3174 Buletin ştiinţific. Seria C. Fascicola: mecanică, tribologie, tehnologia construcţiilor de maşini : = Scientific bulletin
R 2194 Buletini i shkencave teknike : = Buletin of technical sciences
R 3250 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
R 571 Buletinul construcţiilor
R 313 Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia automatică şi calculatoare
R 313 Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia chimie şi inginerie chimică
R 313 Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia construcţii, arhitectură
R 313 Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia construcţii de maşini
R 313 Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Electrotehnică, energetică, electronică
R 313 Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia hidrotehnică
R 313 Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Matematică, mecanică teoretică, fizică
R 313 Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Ştiinţe socio-umane
R 313 Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia ştiinţa şi ingineria materialelor
R 313 Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia textile, pielărie
R 89 Buletinul ştiinţific şi tehnic al Universităţii Tehnice din Timişoara. Seria automatică şi calculatoare
R 89 Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, România. Seria educaţie fizică şi sport : = Scientific bulletin of the „Politehnica” University of Timişoara, Romania
R 89 Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, România. Seria electronică şi telecomunicaţii : = Scientific bulletin of the „Politehnica” University of Timişoara, Romania
R 89 Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, România. Seria hidrotehnică : = Scientific bulletin of the „Politehnica” University of Timişoara, Romania
R 3361 Scientific bulletin of the Politehnica University of Timişoara. Transactions on engineering and management : = Buletinul ştiinţific al Universităţii Politehnica Timişoara
R 89 Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, România. Seria limbi moderne : = Scientific bulletin of „Politehnica” University of Timişoara, Romania
R 89 Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, România. Seria mecanică : = Scientific bulletin of the „Politehnica” University of Timişoara, Romania
R 89 Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, România. Seria matematică – fizică : = Scientific bulletin of the „Politehnica” University of Timişoara, Romania
R 1993 Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Seria tehnică : = Petroleum-Gas University of Ploieşti bulletin
R 1956 California agriculture
R 3128 Calitatea acces la succes : = Quality access to success : journal of management systems
R 3176 Carpathian journal of earth and environmental sciences
R 1986 Carpathian journal of mathematics
R 3337 Ce fastu? [serial] / Società Filologica Friulana “Graziadio I. Ascoli”
R 1442 Ceramic forum international : CFI : Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft
R 2738 Cercetări metalurgice şi de noi materiale : trimestrial = Metallurgy and new materials researches : quarterly
R 1541 Chemija : = Chemistry
R 3241 Chemistry journal of Moldova : general, industrial and ecological chemistry
R 1124 Commentarii mathematici Universitatis Sancti Pauli
R 1417 Commentationes mathematicae Universitatis Carolinae : CMUC
R 1518 Communications of the ACM
R 2679 Computer : innovative technology for computer professionals
R 3242 Computer science journal of Moldova
R 2951 Comunicaţii mobile : revista afacerilor Telecom @ Mobile Media
R 2863 Creative mathematics and informatics
R 3211 Curierul fiscal : revistă lunară de impozite şi taxe
R 3360 Cybersecurity trends
R 2578 Daedalus : journal of the American Academy of Arts & Sciences
R 2651 Delft outlook
R 3330 Dialogos : littérature & communication interculturelle
R 3257 Economia. Seria management
R 3248 Electrotehnică, electronică, automatică : EEA : fondată în 1952
R 3288 Energetica
R 1541 Energetika : = Power engineering = Energetika
R 3283 Environmental engineering and management journal : an international journal
R 3046 EPP Europe : electronics production and test
R 3334 Facta universitatis. Series: mathematics and informatics
R 3350 Film menu : revistă de cultură cinematografică
R 2479 Filomat
R 1429 Hiroshima mathematical journal
R 3339 Historia scientiarum : tudomány- és ipartörténeti folyóirat = Journal of history of science and industry
R 471 Hotărâri ale Guvernului României şi alte acte normative
R 2562 IEEE spectrum : the magazine of technology insiders
R 2772 IEEE transactions on education
R 3180 Info ASTR Timişoara
R 2577 Informatica
R 2986 Ingineria iluminatului : = Lighting engineering
R 3320 IT trends : business in the digital age
R 3313 Journal of advanced mathematical studies
R 2460 Journal of the American Mathematical Society
R 3293 Journal of computer science and control systems : JCSCS
R 3190 Journal of earthquake engineering : JEE
R 3292 Journal of electrical and electronics engineering : JEEE
R 3327 Journal of engineering studies and research : JESR
R 2700 Journal of mathematical sciences, the University of Tokyo
R 2894 Journal of optoelectronics and advanced materials
R 575 Journal of the Serbian Chemical Society
R 900 Journal of telecommunications and information technology
R 2426 Journal of theoretical and applied mechanics
R 642 Konstruktion : Zeitschrift für Produktentwicklung und Ingenieur-Werkstoffe
R 883 Kyushu journal of mathematics
R 3154 Le langage et l’homme : revue de didactique du français
R 3336 Lecturn
R 471 Legislaţia României
R 1477 Lithuanian journal of physics : = Lietuvos fizikos žurnalas
R 1721 Magazin istoric
R 3326 Management & marketing
R 3028 Măsurări şi automatizări : sisteme de automatizare : aparatură de măsurare şi control : aplicaţii industriale şi utilităţi : software industrial : transmisii de date : acţionări electrice şi hidraulice : electronică aplicată
R 1220 Le matematiche
R 3287 Materiale plastice : materiale plastice : elastomeri : fibre sintetice = Plastic materials : elastomers : synthetic fibers
R 1471 Materials testing : = Materialprüfung : materials and components, technology and application
R 2985 Mathematica moravica
R 3332 Mechanical testing and diagnosis
R 3034 Mediterranean journal of mathematics
R 2309 Michigan mathematical journal
R 3240 Moldavian journal of the physical sciences
R 3254 NextSpace
R 3243 Nonlinear analysis : modelling and control
R 2221 Novi Sad journal of mathematics
R 3255 Novice insights in electronics, communications and information technology
R 3202 Optoelectronics and advanced materials : rapid communications
R 882 Osaka journal of mathematics
R 1039 Periodica polytechnica. Chemical engineering
R 1039 Periodica polytechnica. Civil engineering
R 3346 Periodica polytechnica. Electrical engineering and computer science
R 1039 Periodica polytechnica. Mechanical engineering
R 1039 Periodica polytechnica. Transportation engineering
R 1610 Polski biuletyn ceramiczny. Ceramika : prace Komisji Nauk Ceramicznych = Polish ceramic bulletin
R 3319 Proceedings in manufacturing systems
R 3294 Professional communication and translation studies
R 941 Publications de l’Institut Mathématique
R 3345 Radiocomunicaţii şi radioamatorism
R 411 Rendiconti del seminario matematico della Università di Padova : = The mathematical journal of the University of Padua
R 2581 Reports of Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University
R 2326 Report of the Research Institute of Industrial Technology, Nihon University
R 3356 Research report : research annual report
R 3321 Review of management and economic engineering : = Revista de management şi inginerie economică
R 3331 Revista administraţie şi management public : = Administration and public management review
R 2279 Revista colombiana de matemáticas
R 3051 Revista construcţiilor
R 3212 Revista de achiziţii publice : actualitatea economică : cele mai importante modificări legislative
R 3282 Revista de chimie
R 3349 Revista de evaluare : = The valuation journal
R 3062 Revista de politica ştiinţei şi scientometrie
R 3299 Revista minelor
R 3057 Revista română de biblioteconomie şi ştiinţa informării : = Romanian review of library and information science
R 3199 Revista română de informatică şi automatică
R 549 Revista română de materiale : ceramică : lianţi : betoane : sticlă : compozite : piatră naturală = Romanian journal of materials : ceramics : binders : concretes : glass : composites : natural stone
R 2468 Ricerche di matematica
R 3298 São Paulo journal of mathematical sciences
R 3053 Sarajevo journal of mathematics
R 3333 Scientific bulletin. Education sciences series : = Bulletin scientifique. La série sciences de l’éducation = Buletin ştiinţific. Seria ştiinţele educaţiei
R 597 Scientific bulletin. Series A. Applied mathematics and physics
R 597 Scientific bulletin. Series B. Chemistry and materials science
R 597 Scientific bulletin. Series C. Electrical engineering and computer science
R 597 Scientific bulletin. Series D. Mechanical engineering
R 3129 Scientific bulletin of the „Petru Maior” University of Târgu Mureş
R 3066 Scientific journal of the Technical University of Civil Engineering. Mathematical modelling in civil engineering
R 3335 Scientific studies and research. Series mathematics and informatics
R 3041 Serdica mathematical journal : = Serdika matematičesko spisanie
R 3363 Sinteza : revistă de cultură și gândire strategică
R 3343 Sinteze de mecanică teoretică şi aplicată
R 3338 Sot la nape : riviste furlane di culture
R 3284 Sport science review
R 73 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series chemia
R 73 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Informatica
R 73 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Mathematica
R 73 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Oeconomica
R 73 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Physica
R 73 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Sociologia
R 1681 A Studies and researches : annual review of structural concrete
R 3198 Studies in informatics and control : with emphasis on useful applications of advanced technology
R 3039 Studii şi cercetări ştiinţifice. Chimie şi inginerie chimică : = Scientific study & research
R 3152 Sun & wind energy : the magazine for renewable energies
R 3329 Surveys in mathematics and its applications : SMA
R 3258 Synergy
R 2996 TASK quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
R 3052 Tehnica instalaţiilor : Ti : revistă de specialitate : sanitare, încălzire, climatizare, ventilare, frig, gaze, tehnologie, electrice
R 3328 Tehnomus : new technologies and products in machine manufacturing technologies : journal
R 3014 Thermal science : international scientific journal
R 2324 Tokyo journal of mathematics
R 1495 Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
R 3182 Transport reviews
R 3342 Transsylvania nostra : built heritage : patrimoniu construit : építettörökség
R 227 Tribuna economică : decanul presei economice : săptămânal economic naţional
R 891 Tsukuba journal of mathematics
R 2192 Unimagazin : Zeitschrift der Leibniz Universität Hannover : Mitteilungen des Freundeskreises der Leibniz Universität Hannover
R 3230 Urban water journal
R 3359 Urbanism ; Arhitectură ; Construcții : revista INCD URBAN INCERC
R 266 Urbanismul. Serie nouă
R 3082 Water & wastewater international : WWI
R 2670 Welding & material testing : = Sudarea şi încercarea materialelor : buletinul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale – ISIM Timişoara, România
R 885 Yokohama mathematical journal
R 3296 Zeppelin : arhitectură, spaţii, idei
R 3281 Ziegelindustrie international : ZI = Brick and tile industry international
R 644 ZKG international : cement, lime, gypsum = Zement, Kalk, Gips

Revistele legate în volum aflate în acces liber

Cota (R) Titlu
2623 ACI materials journal
2624 ACI structural journal
3312 Adsorption science & technology : interface science for advanced materials & technologies
693 American journal of physics
810 L’architecture d’aujourd’hui
562 Arhitectura : fondată în 1906 de G. Sterian
2822 Arhitext : arhitectură, design, arte
3007 Asigurarea calităţii : = Quality assurance
3012 Auto motor şi sport
3064 Automatica : a journal of IFAC
2672 Automatisierungstechnik : at : Methoden und Anwendungen der Steuerungs-, Regelungs- und Informationstechnik = Automation : methods and applications of control and information technology
1146 Automatisierungstechnische Praxis : ATP
136 Automobiltechnische Zeitschrift : ATZ
2054 Autoturism
2902 Babel : revue internationale de la traduction = Babel : international journal of translation
584 Biblioteca : revistă de bibliologie şi ştiinţa informării
2838 Biblioteca antrenorului
571 Buletinul construcţiilor
2587 Buletinul standardizării
3124 Bulletin des laboratoires des ponts et chaussées
2932 Casa lux
2738 Cercetări metalurgice şi de noi materiale : trimestrial = Metallurgy and new materials researches : quarterly
3063 Chaud, froid, plomberie : le mensuel du concepteur et de l’entreprise : chauffage, ventilation, climatisation, régulation, énergies renouvelables, froid, sanitaire, plomberie
2879 Chip : computer magazin
2951 Comunicaţii mobile : revista afacerilor Telecom @ Mobile Media
2755 Control engineering practice
3211 Curierul fiscal : revistă lunară de impozite şi taxe
2073 Detail : Zeitschrift für Architektur + Baudetail = Review of architecture = Revue d’architecture
2992 Domus
3038 El croquis
2949 Electronică aplicată
3248 Electrotehnică, electronică, automatică : EEA : fondată în 1952
3288 Energetica
3283 Environmental engineering and management journal : an international journal
2835 Extensions and corrections to the UDC
471 Hotărâri ale Guvernului României şi alte acte normative
1108 IEEE transactions on automatic control
2784 IEEE transactions on fuzzy systems
67 IEEE transactions on industry applications
2677 IEEE transactions on power systems
2715 IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics and frequency control
3164 IET communications
3144 IET control theory & applications
3065 Industrial marketing management : the international journal of marketing for industrial and high-tech firms
2420 International water power & dam construction
3320 IT trends : business in the digital age
2115 The Japan architect : JA
3104 Transactions of the ASME. Journal of applied mechanics
3086 Transactions of the ASME. Journal of biomechanical engineering
3085 Transactions of the ASME. Journal of computing and information science in engineering
3106 Transactions of the ASME. Journal of dynamics systems, measurement, and control
3107 Transactions of the ASME. Journal of electronic packaging
3080 Transactions of the ASME. Journal of energy resources technology
2737 Transactions of the ASME. Journal of engineering for gas turbines and power
3067 Transactions of the ASME. Journal of engineering materials and technology
2571 Journal of environmental protection and ecology
3108 Transactions of the ASME. Journal of fluids engineering
3102 Transactions of the ASME. Journal of heat transfer
999 Journal of hydraulic engineering
2561 Journal of hydraulic research : = Journal de recherches hydrauliques
3101 Transactions of the ASME. Journal of manufacturing science and engineering
2912 Transactions of the ASME. Journal of mechanical design
2894 Journal of optoelectronics and advanced materials
3079 Transactions of the ASME. Journal of solar energy engineering
994 Journal of structural engineering
2913 Transactions of the ASME. Journal of tribology
3071 Transactions of the ASME. Journal of vibration and acoustics
471 Legislaţia României
3033 Lettre internationale
1721 Magazin istoric
2987 Mari pictori
3022 Market watch : intelligent management
3028 Măsurări şi automatizări : sisteme de automatizare : aparatură de măsurare şi control : aplicaţii industriale şi utilităţi : software industrial : transmisii de date : acţionări electrice şi hidraulice : electronică aplicată
127 Mathematica
3287 Materiale plastice : materiale plastice : elastomeri : fibre sintetice = Plastic materials : elastomers : synthetic fibers
1471 Materials testing : = Materialprüfung : materials and components, technology and application
2134 Mechanism and machine theory : dynamics of machine systems : gears and power transmissions : robots and manipulator systems : computer-aided design methods
2890 Meta : journal des traducteurs : translators’ journal : organe d’information et de recherche dans les domaines de la traduction, de la terminologie et de l’interprétation
181 Motortechnische Zeitschrift : MTZ
3054 National geographic România
3202 Optoelectronics and advanced materials : rapid communications
2892 PC magazine România
2631 PC world
3004 Probleme economice
3318 Proceedings of the International Conference on Manufacturing Systems : ICMaS
3212 Revista de achiziţii publice : actualitatea economică : cele mai importante modificări legislative
3282 Revista de chimie
3057 Revista română de biblioteconomie şi ştiinţa informării : = Romanian review of library and information science
3199 Revista română de informatică şi automatică
549 Revista română de materiale : ceramică : lianţi : betoane : sticlă : compozite : piatră naturală = Romanian journal of materials : ceramics : binders : concretes : glass : composites : natural stone
144 Revista română de statistică : = Romanian statistical review
3031 Revista Societăţii Române a Chimiştilor Cosmetologi : = Romanian Society of Cosmetic Chemists Magazine
5 Revue de l’électricité et de l’électronique : REE : énergie, télécommunications, signal, composants, automatique, informatique…
3123 Revue générale des routes : voirie, équipements, autoroutes, aéroports
1508 Revue roumaine de chimie : = Roumanian journal of chemistry
1461 Revue roumaine de mathématiques pures et appliquées
2929 Romanian journal of information science and technology
2869 Romanian reports in physics
3053 Sarajevo journal of mathematics
3284 Sport science review
2512 Sportul de performanţă
55 Stahl und Eisen : Zeitschrift für die Herstellung und Verarbeitung von Eisen und Stahl
231 Standardizarea
3125 Steel and composite structures : an international journal
3010 Ştiinţa sportului
3198 Studies in informatics and control : with emphasis on useful applications of advanced technology
3005 Studii şi cercetări economice
157 Sudura
782 Techniques & architecture
3181 The translator : studies in intercultural communication
227 Tribuna economică : decanul presei economice : săptămânal economic naţional
3082 Water & wastewater international : WWI
2670 Welding & material testing : = Sudarea şi încercarea materialelor : buletinul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale – ISIM Timişoara, România
3296 Zeppelin : arhitectură, spaţii, idei