Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Biblioteca Centrala UPT | 26/02/2024

Scroll to top

Top

ANUNȚ IMPORTANT!!! În atenția titularilor de garanții pentru bibliotecă

Persoanele – titulari ai garanțiilor pentru bibliotecă pot ridica garanțiile neridicate aferente perioadei 2019 – 2021 (dacă nu s-a depășit termenul legal de prescripție de 3 ani), pe baza unei Cereri scrise depusă la Direcția Financiar Contabilitate, prin Registratura universității, în care se vor specifica contul IBAN și banca în care urmează să se achite garanțiile, în cazul în care se dorește plata prin virament bancar sau că, dorește achitarea acestora în numerar la casieria universității.

De asemenea în cerere se va specifica numărul de telefon al titularului de garanție pentru bibliotecă, pentru a i se comunica data la care poate ridica aceasta în numerar de la casierie.