Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Biblioteca Centrala UPT | 26/02/2024

Scroll to top

Top

Rezumatele tezelor de doctorat

Abrudean, Ion-Cristian. Cercetări privind echipamente şi procese electrotermice performante în câmp de microunde.
Adam, Adrian. Contribuţii privind transferul cunoaşterii în managementul proiectelor de implementare a sistemelor ERP.
Adam, Andrei. Contribuţii privind îmbunătăţirea calităţii pieselor miniaturale sau cu pereţi subţiri obţinute prin injectare activată ultrasonic.
Adam, Ioana. Complex Wavelet Transform: application to denoising.
Adam, Marius. Optimizarea instalaţiilor de ventilare/climatizare în regim de răcire în scopul asigurării eficienţei energetice şi a confortului în clădiri de birouri.
Agnola, Liviu. Self-adaptive cache memories.
Aldescu, Viorel-Cătălin. Studiul inundaţiilor pe râul Timiş amenajat în concpetul “mai mult spaţiu pentru râuri”.
Alexoaie, Laura. Studiul privind integrarea zonelor umede în managementul inundaţiilor.
Alexoaie, Laura. Studiul privind integrarea zonelor umede în managementul inundaţiilor.
Amarandei, Mihaela. Contribuţii privind implementarea investigaţiei termografice în cercetarea din domeniul tehnic şi medical.
Amariei, Olga-Ioana. Contribu?ii privind modelarea, simularea ?i optimizarea fluxurilor de produc?ie utilizând programe dedicate.
Andronache, Constantin. Cercetări privind îmbunătăţirea calităţii oţelurilor destinate fabricării componentelor materialului rulant.
Anghel, Gabriela-Victoria.Cercetări privind optimizarea sistemelor de uscare prin congelare a alimentelor. Analiza comportamentală a materialelor metalice şi a alimentelor
Antal, Robert. New self-boost (Z-source) and boost DC-AC converter topologies.
Anton, Alin-Adrian. Space-time window reconstruction in parallel high performance numeric simulations ; Application for CFD.
Apostol, Gabriel. Studiu teoretic şi experimental privind calitatea aerului în zone aeroportuare.
Ardelean, Dorica-Magdalena. Detection of pharmaceuticals and anions in water using carbon-based electrodes.
Ardelean, Radu Ovidiu. Noi tipuri de materiale avansate ob?inute prin modificarea chimică a unor matrici polimere ?i evaluarea performan?elor lor în calitate de adsorban?i.
Arvinti, Beatrice. Contribuţii la monitorizarea de la distanţă a activităţii electrice a inimii.
Baba, Mircea. 4 Switch Z PWM converters in induction motor drives.
Badea, Iuliana. Studiul obţinerii materialelor termoelectrice pe bază de BI2TE3 ; Caracterizarea şi testarea proprietăţilor termoelectrice.
Bakoş (Pişleagă), Mihaela Violeta. Studiul influenţei neomogenităţilor locale asupra proceselor de mişcare şi transport din acvifer.
Baliga, Daiana Loredana. Studiul reducerii poluării acviferelor prin integrarea proceselor de atenuare naturală.
Banciu, Felicia Veronica. Dezvoltarea unui model de concepţie inovantă, colaborativă a produselor.
Barbu, Mirela Ionela. Noi metode de sinteză a nanomaterialelor pe bază de MIICr2O4.
Basch, Mihai Emanuel. Bio-inspired obstacle detection system.
Băbucă, Ion-Nicolae. Contribuţii la eficientizarea lucrărilor topografice în domeniul construcţiilor.
Băbuţă, Roxana-Marcela. Utilizarea precursorilor polimerici în sinteza compuşilor oxidici.
Bădăluţă Minda, Codruţa. Contribuţii la studiul inundaţiilor produse de avarierea lucrărilor de apărare
Bădărău, Rodica. Contribuţii la studiul turbomaşinilor axiale neîntubate
Bădescu, Dorel-Cicerone. Research on Import of the EU Climate-Energy Package on Romanian Industrial Activities.
Băeșan, Vasile Alin. Studii şi cercetări privind influenţa microadaosurilor şi tratamentelor termice asupra refractarităţii aliajelor de aluminiu.
Bălănean, Flavia. Studii şi cercetări privind implanturile pentru articulaţia cotului.
Berdich, Karla-Noemy. Cercetări privind modelarea numerică a patologiilor de natură mecanică ale membranei timpanice.
Berdie, Adela Diana. Contribuţii privind evaluarea multicriterială a tehnologiilor SAP.
Bereş, Kristian. Blended learning model with “Virtual Classroom Manager” as a factor in efficiency of education system in ordinary and emergency situations.
Berger, Eduard Arthur. Tehnici avansate de realizare a unor îmbinări sudate din materiale polimerice disimilare.
Birlan, Adrian. Studiul proceselor de ambutisare adâncă utilizând metode numerice.
Bistrian, Diana-Alina. Mathematical models and numerical algorithms for stability investigation of swirling hydrodynamic systems.
Bîrdeanu, Aurel-Valentin. Dezvoltarea procedeului de sudare hibrid LASER-(micro) WIG pulsat.
Bîtea, Mihai Alin. Analiza şi sinteza teoretică şi experimentală a unui sistemmecatronic autonom mobil.
Blaga, Lucian-Attila. Innovating Materials in Bridge Construction. Contributionto Construction with Composite Fiber-reinforced Materials.
Bobină, Marian. Utilizarea produşilor naturali ca inhibitori de coroziune pentru metale şi aliaje.
Boboescu, Iulian Zoltan. Tehnologii bioenergetice pentru epurarea apelor reziduale.
Boboescu, Remus. Modelarea procesului de sudare laser în regim keyhole a materialelor metalice.
Bocan, Cătălina-Maria. Reabilitarea durabilă a blocurilor de locuinţe tipizate din panouri mari – supraetajare uşoară cu structură în cadre prefabricate din beton armat.
Bociort, Lucreţia. Studiul tranzitării debitelor de apă pe râurile îndiguite cu acumulări laterale.
Bogatu, Corneliu. Contribuţii asupra procesului de cloraminare aplicat la tratarea apelor naturale.
Bogdan, Lucian. Cercetări privind reconstrucţia ligamentului încrucişat anterior al genunchiului.
Bokinala, Kiran Kumar. Synthesis and characterizations of layered cobalt oxides ACoO2 (A=Na, Li, Pt and Pd) for thermoelectric applications.
Boraci, Radu. Contribu?ii la dezvoltarea unor structuri de sisteme pentru conversia energiei eoliene în energie electrică.
Boran, Sorina. Sinteza şi caracterizarea unor esteri utilizaţiîn preluarea polimerilor.
Bordea, Sorin. Dual Frame Systems of Buckling Restrained Braces.
Borozan, Ion Silviu. Determinarea parametrilor cutiilor de viteze automate în scopul îmbunătăţirii caracteristicilor tehnico-funcţionale ale acestora.
Borş, Nicu. Contribuţii la studiul influenţei unor substanţe chimice asupra îmbunătăţirii curgerii lichidelor.
Bosioc, Alin-Ilie. Controlul curgerii cu rotaţie în conul tubului de aspiraţie al turbinelor hidraulice.
Botez, Viorica. Impactul politicii de motivare asupra satisfac?iei ?i performan?ei resursei umane în organiza?ii.
Botezatu, Florentina Anica. Contribuţii la evaluarea asistată de calculator a testelor psihologice folosind tehnici de prelucrare a imaginilor.
Both, Ioan. Contribuţii la analiza comportării neliniare a structurilor metalice.
Botoş, Marius Lucian. Contribu?ii la studiul comportării în exploatare a barajelor cu acumulări nepermanente în varianta transformării în acumulări permanente.
Boze?an, Andreea. Contributions in the field of information security ; Error-detection architectures.
Branea, Ana Maria. Contribuţii la managementul urban aplicat pentru guvernarea comunităţilor.
Brebu, Floarea-Maria. Contribuţii privind evaluarea topo-geodezică a deplasărilor şi deformărilor construcţiilor.
Brejea, Radu Petru. Monitorizarea şi reconstrucţia ecologică a terenurilor la carierele de bauxită : = The monitoring and the ecological rehabilitation of the lands in the bauxite quarries.
Buciuman, Celia-Flavia. Contribuţii privind modelarea sistemelor de marketing.
Buculei, Mihaela Elena. Studii şi cercetări privindpregătirea termică a combustibilului lichid neconvenţional pentru folosirea la motoarele cu aprindere prin comprimare cu injecţie directă.
Bugariu, Delia. Cercetări şi contribuţii în conceperea şi realizarea protezelor de genunchi.
Bularda, Nicoleta. Aliaje metalice utilizate pentru fabricarea jantelordestinate autovehiculelor rutiere.
Buşa, Eugen-Dumitru. Contribuţii privind creşterea siguranţei transportului rutier de mărfuri periculoase.
Calisevici, Mirela-Nicoleta. Studii asupra posibilităţilor de îmbunătăţire şi optimizare a indicatorilor de calitate pentru apele potabile şi de fântână cu ajutorul tehnicilor moderne de măsurare şi a modelării matematice.
Capotescu, Sebastian. Influenţa facilităţilor asupra performanţelor în spaţiile destinate birourilor.
Cara, Monica Cristina. Contribuţii la studiul îmbunătăţirii indicatorilor de calitate ai mierii de albine utilizând tehnici de modelare matematică.
Călimanu, Marius. Studii privind îmbinarea nedemontabilă a materialelor compozite cu matrice din aluminiu.
Călinoiu, Delia-Gabriela. Cercetări privind influenţa aerosolilor asupra potenţialului energetic solar prin investigarea transferului radiativ în atmosferă.
Cărăbaş;, Ioan-Daniel. Studii şi cercetări privind performanţele termice şi fluidodinamice ale schimbătoarelor de căldură cu nervuri discontinue dispuse alternant.
Căta, Iulia. Analiza influenţei parametrilor liniilor electrice aeriene asupra regimurilor tranzitorii provocate de avarii în subsisteme electroenergetice.
Cânda, Alexandru-Ioan. Întreprinderea agilă – Strategii manageriale şi modele organizaţionale.
Cebrucean, Dumitru. Cercetări privind captarea CO2 rezultat din arderea combustibililor fosili sau neconvenţionali.
Cebrucean, Viorica. Studiul procesului de absorb?ie a CO2 din gazele de ardere.
Cernăianu, Mihail Octavian. Analysis of thermoelectrical modules for energy harvesting systems.
Certejan (Stângaciu), Cristina-Sorina. Eficientizarea consumului de energie în sisteme timp-real.
Chincea, Ion. Studiul teoretic şi experimental de rezistenţă şi deformabilitate a materialelor compozite utilizate în domeniul transporturilor.
Chiriac, Ionu? Adrian. Contribu?ii privind interac?iunea cu sistemele informatice de educa?ie medicală pentru persoanele cu handicap auditiv.
Chirilă, Ciprian-Bogdan. Generic Mechanisms to Extend Object-Oriented Programming Languages. The Reverse Inheritance Class Relationship.
Chiş, Ana-Maria. Oligomeri incvluzând hidraţi de carboni în catenă şi glicopolimeri derivaţi.
Chişe, Cosmina. Hybrid analytical-simulation model for performance prediction of distributed systems.
Cical, Elena-Gabriela. Contribuţii privind îmbunătăţirea tehnologiei de potabilizare a apei provenită din lacurile de acumulare.
Cioană, Cristian. Metode de integrare a tehnicii Reverse Engineering în concepţia, fabricaţia şi controlul dimensional al pieselor injectate din materiale polimerice.
Cioargă, Răzvan-Dorel. Modelarea tiparelor de comportament emergent în medii colaborative robotizate şi reţele de senzori inteligenţi.
Ciobanu, Cristina. Studii privind rolul şi mecanismul de acţiune al aditivilor reţinători de apă din mortarele uscate.
Ciocan, Tiberiu. Optimizarea curgerii cu rotaţie la intrarea în tubul de aspiraţie al turbinelor hidraulice.
Cireşan, Aurel. Convertoare Ćuk de generaţia a doua.
Ciubotariu, Relu-Costel. Straturi de acoperire pulverizate termic în vederea creşterii rezistenţei la eroziunea cavitaţională resursă electronică.
Cîrstea, Cosmin. Contributions to the efficient use of wireless sensor networks in disturbed environments.
Cocard, Marius. Integritatea structurală a componentelor din materiale termoplastice îmbinate prin sudare.
Codrean, Alexandru. Systems analysis of cardiovascular regulation.
Colar, Liliana-Andreea. Utilizarea unor catalizatori de tip zeolitic pentru epurarea avansată a unor efluenţi industriali.
Coman, Cristina Elena. Control strategies for permanent magnet synchronous motor applications : [= Strategii de conducere pentru aplicaţii cu maşini sincrone cu magneţi permanenţi].
Comşa, Andrei. Contribuţii privind automatizarea procesului de manipulare a cărţilor în biblioteci.
Condescu-Grund, Mihai. Studii asupra comportării în exploatare a elementelor componente din structura portantă la utilajele de carieră specifice supuse la oboseală şi coroziune în exploatare sau staţionare.
Condrat, Dumitru. Contribuţii la obţinerea unor extracte din plante (phanerogame) cu efect antioxidant.
Constantin, Carmencita. Cercetări privind strategia de dezvoltare a proiectelor de investiţii din sectorul energetic cu impact semnificativ asupra schimbărilor climatice.
Cornea, Florin Marian. Studii şi cercetări privind caracterizarea mecanică a aliajelor metalice amorfe prin solicitări statice de scurtă durată.
Coroiu, Felicia Ionela. Dezvoltarea de modele probabilistice pentru estimarea continuităţii în alimentarea consumatorilor cu energie electrice.
Costescu, Ciprian. Contribuţii la studiul unor factori de influenţă asupra stării tehnice a drumurilor din zona Banatului.
Costescu, Corina Iuliana. Stabilizarea unor principii bioactive din plante din familia compositae prin nanoîncapsulare în ciclodextrine
Co?ariu, Cristian. Adaptive traffic control using bio-inspired optimization.
Creangă, Andreea-Anda. Obţinerea, studiul şi proprietăţile mercaptanilor heterociclici din clasa azolilor, compuşi cu potenţial efect citotoxic.
Creţu, Raluca. Intensificarea reac?iei catodice de degajare a hidrogenului prin cataliză cu vectori de protoni.
Cristea, Ana-Daniela. Contribuţii la crearea şi dezvoltarea unui nou concept de autorizare SAP bazat pe calificări şi conectare fizică prin intermediul RFID.
Cristea, David George. Universal signal conditioning system for electrochemical and bioluminescent sensor arrays.
Cristea, Marius-Simion. Tehnici pentru sporirea rezistenţei în faţa atacurilor DOS şi DDOS prin protocoale PROOF-OF-WORK, localizare şi amprentare.
Cristian, Petru Dan. Planificarea extinderii sistemelor electroenergetice complexe untilizând tehnici de inteligenţă artificială.
Crişan, Eugen Mihai. Cercetări privind valorificarea în siderurgie a deşeurilor pulverulente şi mărunte cu conţinut de fier şi carbon.
Crişan, Nicolae-Andrei. Buckling strength to cold formed steel sections applied in pallet rack structures
Croitoru, Alina Ramona. Utilizarea lipazelor imobilizate pentrusinteza esterilor de oligo- şi polizaharide.
Cutean, Simona Elena. Procese inovative de depunere a titanului pe suprafaţa pieselor din oţel.
Cuteanu, Eugen Victor. Metode de reducere a PAPR în sistemele de comunicaţii OFDM.
Dabici, Anamaria. Materiale oxidice cu activitate fotocatalitică utilizate la mineralizarea coloranţilor din apele reziduale.
Dan, Mircea Laurenţiu. Comportarea electrochimică a perovskiţilor cobaltului cu structura stratificată de tip 112 şi 114.
Danku, Gelu. Study of the developement of plastic hinges in composite steel-concrete structural members subjected to shear and/or bending.
David, Radu-Codru?. Contributions to modeling and optimization of fuzzy control systems.
Dăescu, Alexandru-Cosmin. Reabilitarea elementelor de construcţieutilizând materiale compozite polimerice.
Dămăcuş, Gabriel. Cercetări privind optimizarea sistemelor de ambalare pentru alimente în cazul folosirii maselor plastice.
Deacu, Antheia. Prognoza consumului de energie electrică utilizând re?ele neuronale artificiale.
Debelka, Boglarka-Lilla. Contribuţii privind proiectarea, realizarea şi implementarea sistemului de management al calităţii în întreprinderi mici şi mijlocii din România
Dencsak, Tamas. Sustainability of constructions ; Special aspects of concrete structures.
Diaconu, Adrian. Îmbunătă?irea calită?ii activită?ilor în administra?ia publică prin pârghii specifice managementului resurselor umane
Diaconu, Dan. Consolidarea la încovoiere a grinzilor din beton armat utilizând materiale compozite polimerice şi diferite sisteme de ancorare
Dimian, Marcela Elena. Cercetări asupra rezistenţei la cavitaţie a aliajelor de titan cu structură bifazică.
Dippong, Thomas. Nanomateriale pe bază de cobalt nedispersate şi dispersate în matrice de silice.
Diţă, Ion Cosmin. Optimizarea recunoaşterii codurilor Data Matrix în mediul industrial
Dobra, Ramona Monica. Wear and corrosion behaviour of duplex treated mechanical parts.
Dobrin, Marian. Cercetări privind elaborarea unui model pentru restructurarea durabilă a sectorului de producere a energiei electrice
Dohi Trepszker, Gheza Gavril. Tehnici de supraveghere video a râurilor.
Dorhoi, Sebastian. Contribuţii privind studiul teoretic şi practic corelat cu modelarea parametrilor de confort din clădirile de învăţământ climatizate.
Dorohoi, Claudia-Mariana.Cercetări asupra procesului de sudare electrică prin presiune a aliajelor cu memorie a formei din familia FeMnSi şi CuZnAl
Dragoş, Claudia Adina. Soluţii moderne de reglare bazate pe model cu aplicaţii în sisteme mecatronice.
Dragu, Daniel. Contribuţii privind integrarea cunoaşterii medicale utilizând standardul Topic Maps.
Drăghici, Ionel Aurel. Analiza câmpului hidrodinamic la intrarea în rotorul pompelor centrifuge de acumulare, la tura?ie variabilă.
Drăghici, Vasile-Daniel. Comenzi digitale predictive în curent pentru convertoare DC-DC în comutaţie.
Drăgoi, Beniamin. Cercetări privind concepţia şi proiectarea oscilatoarelor sinusoidale integrate în tehnologie CMOS.
Drăgoi, Florin Viorel. Cercetări privind reducerea conţinutului de gaze din oţelurile elaborate şi tratate pe fluxul tehnologic E.B.T. – L.F.
Drăgulescu, Bogdan-Cătălin. Tehnologii semantic web în mediul educaţional.
Dughir, Ciprian Ovidiu Miron. Contribuţii la monitorizarea calităţii energiei electrice.
Dungan, Mircea Adrian. Soluţii constructive şi tehnologice pentru optimizarea sistemelor de frânare ale materialului rulant.
Duran, Irina Daniela. Managementul externalizării proceselor şi serviciilor, componentă a activităţii întreprinderilor.
Ene, Constan?a. Managementul incendiilor forestiere în zona Moldova Nouă-Berzasca din sud-vestul României.
Ene, Remus Daniel. Studii ?i cercetări în mecanica mediilor continue prin aplicarea unor noi metode analitice aproximative.
Enkelhardt, Ileana-Angelica. Studii de optimizare a interacţiunii mecanice dintre stent şi vasele coronariene.
Faier Crivineanu, Marilena. Studiul proceselor de emisie a metalelor grele în ape curgătoare utilizând tehnici de modelare matematică.
Farkas, Zoltan Bela. Impactul managementului calită?ii asupra dezvoltării competen?elor tehnice în vederea compatibilizării cu spa?iul european ?i corelarea cu cerin?ele pie?ei.
Făgădar-Cosma, Mihai. Foreground extraction in video conferences using motion flow analysis.
Fănică, Cristian. Influenţa structurii arborilor cotiţi de dimensiuni mari, asupra durabilitaţii lor în exploatare.
Fântână, Nicolae-Eugen. Contribuţii privind analiza şi reducerea zgomotelor şi vibraţiilor produse de motoarele autovehiculelor.
Feier, Flaviu. Structuri, metode ?i aplica?ii utilizate la analiza semnalului din plânsul nou-născu?ilor în vederea asistării deciziei medicale.
Fernengel, Vilmos. Contribuţii la sistemele de detectare şi de comandă pentru protecţia persoanelor în cazul coliziunii automobilelor.
Filip-Văcărescu, Norin. Seismic performance of multistorey steel concentrically braced frames equipped with friction dampers.
Fiţigău, Ioniţa Firuţa. Modificarea enzimatică a ligninei şi a fracţiunilor de lignină obţinute în urma pretratamentului biomasei lignocelulozice.
Florea, Cristina. Characterization of articular cartilage, chondrocyte and bone properties using nano- and microscale techniques.
Florica, Stelian Cornel. Contribuţii privind concepţia colaborativă a produsului în platforme PLM distribuite.
Floruţ, Sorin-Codruţ. Studiul performanţelor elementelor solicitate la încovoiere consolidate cu materiale compozite polimerice.
Frigură-Iliasa, Mihaela. Contribuţii privind îmbunătăţirea performanţelor funcţionale ale varistoarelor pe bază de oxizi metalici.
Fulga, Bogdana Simina. Inline quality control system for a riliable Additive Manufacturing layer-by-layer inspection.
Gabor, Alina. Eficientizarea şi retehnologizarea sistemului de irigaţii Fântânele-Şag Arad.
Gabor, Andrei Marius. Baze de date multimedia.
Gabor, Florentina-Ramona. Application of friction stir welding in civil engineering.
Galaţanu, Sergiu-Valentin. Cercetări asupra concentratorilor de tensiune la recipientele sub presiune.
Gavrilescu, Mădălin. Cyber physical system applications verification and validation.
Gavriş, Mihaela-Loredana. Dual input DC-DC converters for renewable energy processing.
Gal, Janos. Contribuţii privind utilizarea filtrelor Kalman în telecomunicaţii.
Gal, Norbert. Contribuţii la utilizarea tehnicilor fuzzy în analiza imaginilor medicale.
Gaza, Ava (căs. Diaconu). Contribuţii privind managementul serviciilor specifice migraţiei şi refugiaţilor.
Găman, Marius Stelian. Metodologie de cuantificare a sustenabilită?ii mediului construit ?i strategii de interven?ie.
Găşpăresc, Gabriel. Instrumentaţie virtuală pentru sisteme de monitorizare a calităţii energiei electrice.
Ghiba, Mihai-Ovidiu. Contribuţii la conceperea şi realizarea endoprotezelor de şold.
Ghiţescu, Marie-Alice. Analiza posibilităţilor şi limitelor conceptelor de modelare a curgerilor în sistem 1D, 2D şi 3D.
Gherman, Gabriela. Aspecte actuale şi de perspectivă ale dezvoltării rurale durabile a comunei Sasca Montană, judeţul Caraş-Severin.
Gherman, Petre-Lucian. Optimizarea conducerii procesului de producere a oţelului în cuptoarele cu arc electric de curent continuu.
Giurea, Diana. Porozitatea formelor arhitecturale organice.
Gînga, Gheorghiţă. Analiza experimentală şi numerică afuncţionării pompelor centrifuge de acumulare.
Gîrbaciu, Cristian-Adrian. Contribuţii la optimizarea unor sisteme complexe de gospodărire integrată a apelor.
Gîrban, Gabriel. Monitorizarea sarcinii disponibile în nodurile reţelelor de senzori fără fir prin determinarea consumului de energie cu metode online şi offline.
Glod, Petru-Valentin. Optimizarea industrială la decuparea cu fascicul laser a tablelor din oţel.
Gogan, Lumini?a-Maria. Capitalul intelectual ?i impactul său asupra performan?ei organiza?ionale.
Golîmba, Antonio-Gabriel. Contribuţii la optimizarea sistemelor automate de ambalare a produselor agroalimentare.
Gomoi, Valentin Sergiu. Interoperability of heterogeneous sources of patient clinical data and multiple clinical practice guidelines formalisms to leverage computerized decision support.
Gorie, Nina. Contribuţii la studiul unui sistem mecatronic pentru recuperarea persoanelor cu dizabilităţi.
Grădinaru, Vlad-Nicolae. High speed brushless DC PMSM: optimal design and control contributions.
Gridan, Maria-Roberta. Folosirea metodelor moderne din topografie pentru urmărirea comportării construcţiilor speciale.
Groza, Cosmin-Florin. Cercetări asupra procesului de realizare a îmbinărilor sudate eterogene, aliaj de titan-oţel inoxidabil austenitic.
Grozav, Adia. Fenomene de poluare a solului şi apei – studiul unui tronson din bazinul hidrografic Bârzava.
Gugoaşă-Garaiman, Alis. Contribuţii privind implementarea unor tehnici noninvazive avansate de investigaţie a deformaţiilor de coloană vertebrală.
Guran, Emil. Power converters for renewable energy applications.
Gurban, Eugen Horaţiu. Control solutions for greenhouse climate systems.
Gurza, Vlad Gabriel. Securitatea urbană.
Guşetoiu, Ionela Ramona. Aspecte privind diagnoza şi evaluarea relaţiilor de muncă în cadrul proceselor tehnologice.
Harago?, Iulia Maria. Contribuţii la modelarea analitică a traficului rutier cu elemente din teoria şirurilor de aşteptare.
Harangu?, Victoria. Contribuţii privind creşterea gradului de siguranţă şi securitate în muncă la oţelăriile electrice.
Haraszy, Zoltán. Cercetări privind interfaţa om-maşină cu aplicaţii în conducerea persoanelor cu handicap vizual cu ajutorul sunetelor.
Harpan, Ioana Lumini?a. Dezvoltarea capitalului uman – un posibil model.
Hălbac-Cotoară-Zamfir, Rareş. Studii de drenaj eficiente tehnico-economic pentru terenurile cu exces de umiditate.
Hârţa, Marius. Impactul structurilor metalice în arhitectura modernă şi reflecţii asupra procesului de preluare şi punere în valoare a potenţialului structurilor metalice în arhitectură.
Henţiu, Radu. Studii şi cercetări privind influenţa sistemului de admisie asupra performanţelor motoarelor cu aprindere prin scânteie şi injecţie indirectă de combustibil
Herman, Liviu-Ioan. Optimizarea sistemelor tehnologice pentru utilizarea energiei din surse regenerabile în procesul de încălzire a clădirilor.
Hiticaş, Ioan Dumitru. Studii şi cercetări privind efectele reglajelor unui motor cu injecţie de benzină asupra performanţelor motorului şi a poluării mediului.
Hodorogea, Tatiana. Modern technologies used for secure data communications.
Holotescu, Casandra. Inference of safe approximate models for system composition.
Holotescu, Mariana-Carmen. Emerging technologies in education; Conceiving and building a microblogging platform for formal and informal learning.
Hulka, Iosif. Microstructural characteristics, wear and corrosion behaviour of HVOF and HVAF sprayed cermet coatin.
Husaru, Gianina-Valy. Probleme ale eutrofizării lacurilor de acumulare.
Iacob, Mihai. Control solutions with hardware-in-the-loop and scada system for drum-boiler turbine process in thermal power plants.
Iacobescu, Florin Mihai. Cercetări teoretice şi experimentale privind cogenerarea cu motor cu aprindere prin scânteie, funcţionând cu GPL.
Iancu, Anca. Contribuţii la optimizarea calităţii în sistemele tehnologice pentru fabricarea pastelor făinoase aglutenice.
Ioanovici, Teodora Georgiana. Contribuţii la sinteza de hidroxiapatitădopată cu magneziu şi cercetări asupra proprietăţilor mecanice în vederea utilizării ei în implanturi osoase.
Iovanovici, Alexandru. Designing low latency, fault tolerant Sensor Networks using Complex Networks Analysis.
Ivănoiu (Başa), Ioana-Adela. Contribuţii la obţinerea biodieselului.
Iepure, Liviu-Ioan. Sensorless control of single phase pm brushless dc motor drives.
Iftode, Cora. Contribuţii la dozimetria de radiofrecvenţă în expunerile controlate ale probelor biologice.
Ighi?an, Cosmin-Marian. Hidrodinamica nesta?ionară a tubului de aspira?ie al turbinelor hidraulice.Ilici, Maria. Sinteza, caracterizarea fizico-chimică, structuralăşi potenţialul coordinativ al unor noi compuşi heterociclici din clasa 1,3,4 – tiadiazolului.
Ilieş Paul. Contribuţii la studiul şi cercetarea schimbătoarelor de căldură compacte, din aluminiu, cu nervuri ondulate.
Ilinoiu, Elida Cristina. Carbon-based composite materials for electrochemical sensors and biosensors.
Ioan, Mirela Adriana. Seismic performance of re-centring dual eccentrically braced frames with removable links.
Ioana?, Gelu-Lauren?iu. Dezvoltarea unui model de predicţie a presiunii în sistemele piezo common-rail diesel bazat pe reţele neuro-fuzzy cu modele dinamice linearizate local.
Ioaneşiu, Mirela-Laura. Contribuţii la îmbunătăţirea calităţiisecurităţii transmisiei vocii în reţelele fără fir bazate pe standardul IEEE 802.11.
Iozsa, Arpad. Contribuţii la îmbunătăţirea recepţiei semnalelor utilizând algoritmii DOA şi beamformingul adaptiv.
Irimie, Sabin Ioan. Managementul dezvoltării durabile al unui sistem energetic comunitar – cu referire la Valea Jiului.
Iva?cu, Victoria Larisa. Contribuţii privind managementul riscului în întreprinderea sustenabilă.
Jakab, Ágnes. Procese de oxidare hibride pentru eliminarea poluanţilor organici refractari din apele reziduale.
Jianu, Sergiu-Flavius. Contribuţii privind îmbunătăţirea sistemelor de corectarea torenţilor cu referire la curgerea bifazică.
Jurj, Nicoleta Luminiţa. Evaluarea şi aplicarea nămolului orăşenesc în scopul fertilizării unor site-uri distruse antropogen şi a acoperirii rapide cu straturi vegetale stabile.
Kiss, Mihaela Lumini?a. Ob?inerea de oxizi ai fierului cu proprietă?i fizice avansate.
Koch-Ciobotaru, Cosmin. Voltage control and optimization of energy consumtion in a microgrid.
Kumar, Sanjay. Synthesis and characterization of ACrO2 (A=Cu, Ag) delafossite compounds.
Kun, Lorand. Modelări şi simulări în oboseala multiaxială.
Krepelka, Mircea. Prospective study on geometrical parameters of hip prostehses
Lascu Anca. Contribuţii la studiul reacţiilor la centrul anomeric al monozaharidelor.
Laslău, Ramona Cristina. Investigarea proceselor de tăiere laser Nd:YAG a materialelor compozite cu matrice polimerică.
Lăscuţoni, Alina. Cercetări privind modelarea matematică a regimului termic al o?elului lichid la nivelul oala de turnare-distribuitor-cristalizor.
Lăutaru, Maria. Contribuţii la studiul tensiunilor şi al deformaţiilor arcurilor elicoidale al vehiculelor feroviare pentru optimizarea comportării acestora în exploatare.
Ledeţi, Ionuţ-Valentin. Studiul sintezei mercapto-triazolilor funcţionalizaţi, compuşi cu potenţială activitate biologică.
Lihu, Andrei. Disagreements – a new social concept in swarm intelligence and evolutionary computation.
Linul, Emanoil. Studiul factorilor care influenţează proprietăţile mecaniceale spumelor poliuretanice rigide.
Locovei, Cosmin. Studii şi cercetări asupra duratei de viaţă a rezistorilor electrici.
Lonea, Alina Mădălina. Security solutions for cloud computing.
Lőrincz, Robert Istvan. Contributions to the optimization of permanent magnet brushless DC motor control systems.
Lucaciu, Radu Ion. Contribuţii la dezvoltarea sistemelor optice de comunicaţii cu acces multiplu prin diviyiunea în cod (OCDMA).
Luchian Iancu, Eugenia Sisteme expert în contabilitate şi informatică de gestiune.
Lupea, Valentin Mircea Contribuţii la creşterea eficienţei neuronului cu ponderi numere complexe şi funcţie periodică de activare.
Macarie, Amalia Corina. Cercetări privind obţinerea bioetanolului prin procedee inovative de pretratare şi hidroliză a biomasei lignocelulozice.
Macariu, Georgiana-Irina. Advanced scheduling techniques in virtualized multi-core systems.
Magaon, Jane I. Studii şi cercetări privind comportarea la prelucrare plastică a oţelurilor inoxidabile termostabile.
Maistor, Sorin-Ioan. Cercetări privind modificările din lan?urile logistice la varia?iile de cerere în industria producătoare de componente auto.
Mangri, Marin Tracing optimization of real time protocols in IMS-IP Multimedia Subsystems.
Marc, Paul-Teodor. Conceperea şi realizarea unor structuri rutiere cu performanţe ridicate
Mare, Septimiu Fabian. Advanced steganographic algorithms and architectures
Marinca, Valentin Bogdan. Concepţia şi proiectarea unor noi senzori de temperatură analogici integraţi în tehnologia CMOS.
Marşavina, Dalila Contribuţii la studiul proceselor de tratare a apelor de adâncime prin oxidare cu dioxid de clor şi clor.
Mayer, Adrian Ciprian Contribuţii la studiul comportării în timp a terasamentelor de cale ferată.
Măgureanu, Gabriela Visual modeling of cyber physical systems.
Mănescu Trandafir, Nicoleta. Studiu privind sustenabilitatea proceselor specifice industriei pielăriei.
Mărcuţ, Florin. Contribuţii privind aprinderea şi arderea combustibilului, schimbul de căldură şi controlul acestora în generatoarele de aer cald, independente.
Mâşu, Smaranda. Evaluarea şi aplicarea procedeului de coagulare avansată la tratarea apelor de suprafaţă în scop potabil.
Melcioiu, Georgiana Studii şi cercetări privind limitarea apariţiei şi dezvoltării excrescenţelor de tip whiskers la aliajele de lipire pe bază de staniu.
Meszar, Gabriella Magdalena Contribuţii privind reducerea deformaţiilor şi tensiunilor la sudarea tablelor subţiri utilizate în construcţia de vagoane.
Mezö, Patrik Emanuel Distributed Mailing System (DMS).
Miclea, ?erban Cercetări privind activită?ile de marketing la nivelul întreprinderilor mici ?i mijlocii.
Micu, Lavinia Mădălina. Comportarea la eroziune prin cavitaţie a oţelurilor inoxidabile Duplex.
Mihăescu, Vlad-Mircea. The development and implementation of a MOOC platform model from a technical and educational perspective.
Mihăilescu, Dan Mihai Contribuţii la diagnosticul asistat de calculator în imaginile de ultrasonografie abdominală.
Mihăiuţi, Adrian Contribuţii la modelarea propagării undelor radio .
Mihărtescu, Ana-Andreea. Integrarea cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie a produselor
Mihoc, Georgeta. Materiale avansate utilizate ca adsorbanţi pentru eliminarea unor poluanţi din ape reziduale.
Mincă, Cristian. Contribuţii la studiul interacţiunii între pneu şi calea de rulare în regimuri particulare de mişcare.
Mirel, Ionu? Alexandru. Metode de prelucrare digitală a imaginilor video.
Miron, Florin Cătălin. Soluţii de consolidare a clădirilor degradate în timp din cauze diverse.
Miron, Iasmina. Sinteza şi caracterizarea aluminatului de zinc nedopat şi dopat cu ioni ai metalelor de tranziţie şi ai pământurilor rare.
Mîrşu, Radu. Information processing using liquid state machines based on spiking neurons
Mnerie, Alin-Vasile. Contribuţii la optimizarea cu calculator a maşinilor de prelucrare prin eroziune electrică cu fir.
Mnerie, Corina Anca. Solu?ii pentru conducerea unor procese optomecatronice cu aplica?ii în domeniul biomedical.
Moise, Valentin-Eugen. Cercetări privind rezistenţa unor aliaje de magneziu cu aplicaţii în industrie de automobile.
Moldovan, Ana Adela. Active Flux Based V/F with StabilizingLoops Control Versus Vector Control of IPMSM.
Moldovan, Cristian-Emil. Contribuţii la analiza şi sinteza mecanismelor având cuple cinematice de tip centroidal.
Moldovan, Florina. Cercetări privind analiza şi sinteza unui mecanism cu bare pentru construcţia unui robot mobil păşitor.
Molnar, Paul. Lucrări hidrotehnice pentru asigurarea continuităţii ecohidraulice a râurilor interioare şi a fluviului Dunărea.
Molnar-Matei, Florin Stelian. Contribuţii privind analiza golurilorde tensiune din reţelele electrice în aprecierea calităţii energiei electrice.
Molnar-Matei, Monica Mirela. Metodă fuzzy-clustering de clasificare a golurilor de tensiune trifazate din reţeaua electrică.
Mondoc, Alina. Analiza teoretică şi experimentală a aspectelor aleatorii din scena de lucru a unui robot mobil.
Morar, Tudor. Accesibilitatea şi mobilitatea pietonală în mediul urban.
Moscovici, Anca-Maria. Contribuţii la monitorizarea poluării fonice în construcţii şi gestionarea datelor preliminare într-un sistem informatic geografic.
Moţoc, Sorina. Electrochemical degradation and detection methods of pharmaceuticals from water using carbon based electrodes.
Mountassir, Jamal. Contributions to LTE implementation.
Muncuţ, Elena Stela. Optimizarea procesului de sudobrazare MIG/MAG-CMT a îmbinărilor disimilare din table subţiri.
Muntean, Hanelore Elena. Cercetări asupra procesului de autoepurare în bazinul hidrografic Bega.
Muntean, Nicolae. Experimental analysis of structural element connections, made of highstrength steel components, monotone and cyclic loaded.
Muntean, Vasile Horia. Dynamic adaptation algorithm for multimedia delivery in wireless networks.
Murvay, Pal ?tefan. Cryptographic security for vehicular controller area networks.
Muţiu, Mihai. Design building solutions and performances for steel framed.
Naghiu, Florica Maria. Accurate data gathering in wireless systems for robust traffic management.
Neagu, Călin. Multy-Stored building frames stiffened with dissipative shear walls.
Neamţ, Ioan. Cercetări teoretice şi experimentale privind posibilitatea valorificării energetice a nămolului provenit din staţiile de epurare municipale.
Neş, Cristian-Sorin. Cercetări privind evacuarea numerică a parametrilor de mecanica ruperii.
Nişulescu, Gheorghe Cătălin. Cercetări aplicând spectrometria şi termografia pentru determinarea concentraţiilor de SO2 emise de centralele funcţionând pe cărbune.
Niţu, Sabina-Nicoleta. Contribuţii la studiul obţinerii şi a proprietăţilor unor derivaţi ai pirazolilor.
Novaconi, ?tefan-Dănică. Contribuţii la dezvoltarea celulelor fotoelectrochimice pe bază de dioxid de titan nanostructurat şi colorant.
Oancă, Octavian Victor. Tehnici de optimizare a rezistenţei la eroziunea prin cavitaţie a unor aliaje CuAlNiFeMn destinate execuţiei elicelor navale.
Olariu, Adrian Flavius. Integrarea pilelor de combustie de tip PEM în aplicaţii mobile şi staţionare.
Olariu, Cristian Ilie. Managementul proceselor de afaceri – Provocări ?i performan?e actuale.
Olaru, Irina. Consideraţii cu privire la colectarea, transportul şi neutralizarea reziduurilor menajere din centrele populate: studiu de caz – municipiul Timişoara (reziduuri menajere).
Oltean, Marius.Contribuţii la optimizarea transmisiei pe canale radio,folosind funcţii wavelet.
Oneţ, Elisa Valentina. Binary images reconstruction for discrete tomography using triangular grid
Oniţa, Mihai Ionuţ. Contribuţii la utilizarea tehnologiilor video în învăţământul electronic.
Opriş, Carmen.Contribuţii privind obţinerea de straturi de tip cermet prin pulverizare termică
Opriţoiu, Flavius-Gabriel. Reliable implementations for cryptographic systems with testability facilities.
Ordodi, Valentin-Laurenţiu. Studii privind elaborarea, proiectarea şi realizarea unei instalaţii experimentale pentru epurarea reziduurilor citostatice rezultate în tratamentele oncologice.
Oriţă, Adrian. Méthodologie de conception intégrée des produits en contexte PLM : = Metodologie de concepţie integrată a produselor în context PLM
Palade, Adrian Ciprian. Caracterisation du comportement mecanique de la sous surface d’un polymere perçu, sous une sollicitation de type Hertzienne.
Pantea, Emilia-Valentina. Studiul proceselor de epurare a apelor reziduale provenite de la unităţile alimentare.
Panfil, Corina Mihaela. Studiul sistemelor alternative de canalizare a apelor uzate din centrele populate.
Papazian, Petru. Optimizarea conducerii proceselor tehnologice prin utilizarea de subsisteme inteligente.
Pascariu, Mihai Cosmin. Surfactanţi derivaţi din zaharide.
Pascu, Liviu Viorel. Cercetări privind îmbunătăţirea calităţii saboţilor de frână destinaţi materialului rulant.
Paşca, Niculai. Evaluarea durabilităţii componentelor hidroagregatelor.
Paşca, Oana Maria. Studii şi cercetări privind ortezele de gleznă şi picior.
Pavel, Ştefan. Contribuţii la modernizarea instalaţiilor electrice aferente unită?ilor medicale dentare.
Pădeanu, Lauren?iu Constantin. Contribu?ii la testarea ?i îmbunătă?irea func?ionării hidrogeneratoarelor sincrone verticale de putere mare folosind instrumenta?ia virtuală.
Părcălab, Laura Ioana. Sociologia dezastrelor şi metode inginereşti pentru diminuarea impactului în zonele miniere abandonate din Banat.
Păucă, Adina. Cercetări privind îmbunătăţirea caracteristicilor cilindrilor de laminor şi comportarea acestora în exploatare.
Păuşescu, Iulia Maria. Studii privind aromaticitatea unor combinaţii heterociclice.
Pânzaru, Iulia-Andreea. Flavonoide şi bioconjugaţi cu activitate biologică, obţinere, analiză şi biodisponibilizare prin încapsulare moleculară
Pârvu, Mariana. Optimizarea procesului de sudare sub apă în mediul protector de gaze
Pelan, Ovidiu Roman. Hybrid DC-DC converters for automotive and renewable energies systems.
Pelivan, Doru. Optimizarea sistemelor de livrare a apei calde în centralele termice cu puterea nominală peste 100 KW.
Penteliuc-Cotoşman, Dumitru, D. Sistem informatic pentru învăţământul deschis la distanţă în artele vizuale.
Perescu, Alexandru. Modelarea ?i simularea comportării unor materiale reologice cu aplica?ii la amortizorul magnetoreologic.
Pernevan, Maria Silvia. Caracterizarea mecanică a materialelor compozite ranforsate cu fibre şi puzderii liberiene.
Pescari, Simon-Alexandru. Studii ?i cercetări privind performan?ele energetice ale clădirilor prin prisma sustenabilită?ii.
Petcuţ, Flavius Maxim. Modele matematice pentru dispozitive fotovoltaice şi utilizarea lor în sisteme de conducere automată.
Petrila, Diana Paula. Energy conversion and storage control for small wind turbine systems.
Petriţa, Teodor. Contribuţii la modelarea unor caracteristici ale antenelor.
Peţan, Alexandru Sorin. Sisteme multimedia interactive adaptive cu aplicaţii în e-learning, divertisment şi formare profesională.
Pisoi, Ilie. Contribuţii privind retehnologizarea fluxului de potabilizare a apei de suprafaţă caracterizată prin turbiditate mică.
Pleşa, Carmen-Manuela. Obţinerea unor extracte de ienupăr şi posibilitatea de valorificare în obţinerea unor preparate de uz farmaceutic, cosmetic sau alimentar
Pogan, Călin-Marius. Wear Resistance Improvement of Titanium by Surface Alloying using Election Beam Irradiation.endoprotezelor
Pomarlan, Mihai. Multi-query motion planners based on sparse roadmaps for changing and difficult environments
Pop, Adrian. Contribu?ii privind utilizarea ?i optimizarea robo?ilor industriali în aplica?ii de prelucrare prin a?chiere.
Pop, Cristian. Contribuţii la utilizarea prelucrării automate a imaginii la roboţi de manipulare.
Pop, Ioana-Monica. A new class of high efficiency multiphase DC-DC converters.
Pop, Oana-Raluca. Sinteza şi reactivitatea unor combinaţii carbonilice ale compuşilor heterociclici aromatici.
Popa, Călin-Adrian. Algoritmi de învă?are pentru re?ele neuronale Clifford.
Popa, Gheorghe Daniel. Dynamic hand gestures recognition for human computer interfaces.
Popa, Sorin. Contribuţii la implementarea şi optimizarea reţelelor de comunicaţii mobile celulare.
Popa, Şerban. Eficientizarea managementului timpului ?i resurselor financiare ale unei persoane fizice ?i/sau juridice prin dezvoltarea unui suport informatic specific.
Popescu, Anca-Diana. Aspecte ale managementului diversită?ii în managementul grupurilor.
Popescu, Georgeta-Sofia. Studiul compoziţiei şi structurii calculilor reno-urinari prin metode fizico-chimice performante
Popescu, Silvana-Oana. Contributions to FPGA-based digital modulation/demodulation techniques
Popescu, Vergina. Considera?ii privind managementul apelor meteorice din centrele populate.
Popescu-Buşan, Ioana-Alina. Analiza pricipiului impactului minim al amenajărilor hidrotehnice asupra mediului.
Popov, Miodrag. Reabilitarea integrată a locuin?elor colective din panouri mari prefabricate. Solu?ii structurale.
Povian, Cristina-Maria. Strategii arhitecturale pentru copiii afla?i în situa?ii de risc.
Precupaş, Vinicius. Analiza comportării neliniare a cupolelor metalice.
Proß, Wolfgang. Design of robust 2D barcodes for industrial environments.
Prutianu, Florin. Contribuţii privind structurile de testare automată cu aplicaţii în automotive.
Radu, Dorina Alina. Contribuţii privind competitivitatea resursei umane.
Rancov, Ioan Sorin. Cercetări privind creşterea randamentului instalaţiilor electrice fotovoltaice.
Raţiu, Cornelia-Elena. Studii privind aplicarea unor procese de oxidare electrochimică şi asistate fotocatalitic utilizând zeolit funcţionalizat cu TiO2 pentru degradarea p-aminofenolului din apă.
Rădac, Mircea-Bogdan. Iterative techniques for controller tuning
Receanu, Ramona-Georgeta. Modelarea hidrologică a zonelor umede ca infrastructură pentru dezvoltarea rurală durabilă
Reiz, Romulus. Contribuţii la estimarea frecvenţei instantanee utilizând reprezentări timp-frecvenţă.
Riti, Adrian. Contribuţii la diminuarea impactului amenajărilor în ecosistemele din zonele miniere.
Rob, Raluca Oana Sonia. Reducerea poluării electromagnetice la echipamente electrotermice de înaltă frecvenţă.
Robu, Claudiu Raul. Contribuţii la îmbunătăţirea tehnologiei de clasificare a datelor.
Robu, Andreea-Paula. Contribuţii privind algoritmii şi programele de modelare şi simulare a evoluţiei sistemelor multicelulare în ingineria tisulară.
Roman, Andreea Luiza. Contribuţii la studiul folosirii materialelor geosintetice în lucrări de inginerie geotehnică.
Romînu, Silvia Mihaela. Contribuţii pentruîmbunătăţirea robusteţii structurilor în proiectarea şi reabilitarea construcţiilor.
Rost, Ulrich Wilhelm. Development and characterisation of carbon nano fibre based membrane electrode assemblies for PEM fuel cells : = Dezvoltarea şi caracterizarea unor electrozi-membrane pe bază de nanofibre de carbon pentru aplicaţii ?n pilele de combustie.
Rotar, Ioan-Daniel. Studiul scurgerii materialului plastic prin reţele şi cavităţi cu aplicaţie la microinjectare.
Rus, Hannelore-Elfride. Investigarea ruperii fragile în modul mixt pe materiale poliuretanice.
Rus, ?tefania Florina. Nanomateriale oxidice de tipul AB2O4 cu aplicaţii în senzoristică.
Rusnac, Ruxandra Ioana. Contributions to target detection in wireless sensor networks.
Rusu, Georgiana. Contribu?ii privind urmărirea în timp a deplasărilor ?i deforma?iilor construc?iilor prin metode topo-geodezice.
Rusu, Ramona Maria. Cercetări privind impactul urbanizării asupra scurgerilor hidrologice.
Ruşeţ, Ion-Petru. Optimizarea regimului de funcţionare a reţelelor de medie tensiune având neutrul tratat cu bobina de compensare
Salai, Maria. Cercetări asupra procedeelor de sudare adecvate şi a calităţii îmbinărilor sudate din componenţa incineratoarelor de deşeuri speciale
Sasu, Emanuel Ciprian. Strategii de detecţie a pătrunderilor neautorizate în sisteme informatice.
Sălăgean, Ioana-Ramona. Contribuţii la obţinerea şi caracterizarea unor polimeripe bază de hidraţi de carbon.
Sămânţă, Mircea Paul. Reabilitări termice în contextul dezvoltării durabile a clădirilor de locuit colective.
Scheau, Anamaria Simona. Electrochemical detection of certain specific pollutants from water using nanostructured carbon-based composite electrodes.
Schramko-Foldvary, Hanna-Kinga. Cercetări comparative privind managementul cunoa?terii în educa?ia universitară inginerească din România.
Sebarchievici, Călin. Optimizarea instalaţiilor termice din clădiri în scopul reducerii consumului energetic şi a emisiilor de CO2 utilizând pompa de căldură cuplată la sol.
Sebeş, Grigore. Dezvoltarea microîmbinărilor pentru fabricarea dispozitivelor electromecanice MEMS.
Sechei, Ramona-Maria. Aspecte teoretice şi experimentale asupra tenacităţii dinamice a materialelor.
Secoşan, Ioan Florin. Morphology, wear and corrosion behaviour of HVOF cermet coatings sprayed on inner cylindrical surfaces.
Segal, Herman. Contribuţii privind studiul durabilităţii cablurilor din oţel şi oţel-aluminiu.
Silaghi, Florin. Contribuţii la ridicarea performanţelor funcţionale ale contoarelor pentru lichide.
Simu, Călin-Mihai. Contribuţii la tehnicile de prelucrare a semnalului electrocardiografic.
Simo, Attila. Planificarea dinamică a extinderii reţelelor de transport al energiei electrice utilizând tehnici de inteligenţă artificială.
Sîngeorzan, Beniamin. Contribu?ii aduse la evaluarea rezisten?ei ?i stabilită?ii funda?iilor încastrate elastic în teren ?i a incintelor de fundare.
Smaranda, Alexandru Silviu. Analiza tehnologicităţii industriale a materialelor plastice compozite din resurse regenerabile.
Sofronia, Raluca Elena. Contribuţii la utilizarea dispozitivelor haptice în aplicaţiile biomedicale.
Solomonesc, Claudiu Florin. Planificarea extinderii reţelelor de transport al energiei electrice utilizând tehnici de calcul evolutiv.
Sorescu, Simona Lumini?a. Formarea unor combina?ii de tip carboxilat de Fe(III) ?i Ni(II) în geluri hibride de silice ; Ob?inerea nanocompozitelor Fe2O3/SiO2 ?i NiO/SiO2.
Stanciu, Ciprian-Leontin. Behavioral monitoring of software projects.
Stana, Octavian. Dezvoltarea rurală durabilă a infrastructurii unei localităţi rurale ; Studiu de caz: localitatea Periam, judeţul Timiş.
Stanciu, Tiberiu. Cercetări termice şi fluidodinamice ale tuburilor de tip Bayonet
Stănescu, Dan-Viorel. Estimarea parametrilor unor sisteme neliniare prin studiul mişcărilor vibratorii
Stănescu, Daniela-Natalia. Contribuţii privind utilizarea stenografiei în protecţia şi transmiterea datelor.
Stănescu, Tony. Contribu?ii la analiza teoretică ?i experimentală privind integrarea hardware în structura unui robot mobil.
Stângaciu, Valentin. Comunicare wireless timp real pentru re?ele de senzori.
Stînean, Alexandru Iulia. Contribuţii la dezvoltarea unor soluţii de reglare dedicate sistemelor de acţionare electrică cu parametri variabili şi cu intrări variabile în timp.
Stoian, Cristian. Dezvoltarea aliajelor de brazare amorfe pe bază de cupru utilizate pentru îmbinări Cu-Cu/inox.
Stoica, Liliana. Contribuţii la prelucrarea numerică a semnalelor cu funcţii spline.
Stolojescu, Cristina Laura. A wavelets based approach for time series mining.
Streian, Felicia. Evaluarea bioposturală a unor parametri biomecanici ?i aplica?ii clinice în chirurgia orală ?i maxilo-facială.
Strugariu, Maria Laura. Cercetări privind valorificarea subproduselor rezultate de la epurarea apelor industriale.
Suba, Mariana. Sinteza aluminaţilor şi feritaluminaţilor alcalino-pământoşi prin metoda combustiei.
Szabo, Roland. Contribu?ii la dezvoltarea metodelor ?i algoritmilor pentru calculul pozi?iei bra?elor robotice în spa?iu folosind recunoa?tere de culori. Implementare în FPGA.
Szigyarto, Izabella Ştefania. Considera?ii cu privire la implementarea sistemelor vacuumate de canalizare ; Studii de caz comuna Bor?, jude?ul Bihor, comuna Pericei, jude?ul Sălaj.
Szuhanek, Ranko. Ingineria riscului în managementul sistemului sanitar din România : = Engineering management risk of the health system in Romania.
Şeran, Sabina Alina. Contribuţii privind conceptul de prosumator şi strategii de marketing.
Şerban, Dan-Andrei. Experimental investigations and numerical simulations of the mechanical behaviour of polyamides.
Şerban, Iancu-Şerban. Studiul activării ultrasonice a proceselor de curgere a materialelor polimerice termoplastice cu aplicare la procedeele de microinjectare şi injectare a pieselor cu pereţi subţiri.
Şerban, Sorina Gabriela. Cercetări privind valorificarea de?eurilor cu con?inut de fier ?i elemente pentru alierea o?elului.
Şo?dean, Corina. Experimental and numerical investigations of the influence of cracks on mass diffusion in mortar and concrete.
Ştef, Ioan Dorian. Dezvoltarea produsului în contextul fabricii digitale.
Ştefan, Liliana-Marinela. Polimeri biodegradabili pe bază de monozaharide.
Ştefan, Octavian. Modelling, analysis and synthesis of some structures for networked control.
Ştefănescu, Oana-Elena. Metode noi de obţinere a unor nanomateriale pe bază de gama-Fe2O3.
Ştefănescu, Patrick. Contribuţii la eficientizarea transportului public de persoane în mediul urban şi periurban, aferent municipiului Timişoara.
Ştirban, Alin-Nicuşor. Low cogging torque PMSM drives with rectangular current control.
Tatai, Ildiko Andrea. Unele aspecte caracteristice semnificative privind nereciprocitatea giratoarelor tehnice şi despre o posibilitate de analiză unitară a acestora în cadrul teoriei cuadripolului electric.
Tăculescu, Elena Alina. Noi abordări privind sinteza şi utilizarea unor nanomateriale cu proprietăţi magnetice.
Tănasă, Constantin. Flow-feedback pentru reducerea fluctuaţiilor de presiune în difuzorul conic al turbinelor hidraulice.
Tărbăţ, Marilena Georgeta Olivia. Contribuţii privind proiectarea ştiinţifică a experimentelor de sinteză a nanocristalelor (TiO2).
Teodorescu, Roxana Oana. Parkinson’s Disease Prognosis Using Diffusion Tensor Imaging Features Fusions.
Ternauciuc, Andrei. Contribuţii la dezvoltarea uneltelor de comunicare în cadrul platformelor web educaţionale.
Teslovan, Răzvan Petru. Planificarea extinderii reţelelor electrice de distribuţie.
Tetileanu, Adriana. Cercetări privind rafinarea oţelului elaborat pe fluxul cuptor cu arc electric-oală cuptor-turnare continuă.
Tilneac, Mihaela. Contribuţii la utilizarea roboţilor în agricultură pentru aplicaţii de combatere a buruienilor.
Tirian, Gelu-Ovidiu. Contribuţii la identificarea şi conducereaproceselor metalurgice
Tiţa, Ion-Bogdan. Contribuţii la studiul compatibilităţii şi stabilităţii termice a unor medicamente din clasa antiinflamatoarelor nesteroidiene (AINS). Sinteza unor complecşi ai acestora.
Tiuc, Daniel. Contribuţii privind managementul calităţii proiectului în industria automotive.
Toader-Pasti, Cristian. Cercetări privind dezvoltarea sistemelor de testare ale protezelor de gleznă.
Tocarciuc, Alexandru. Contribuţii la dezvoltarea unor metode de detectare a defectelor la structuri mecanice şi echipamente rotative bazate pe analiza semnalelor vibro-acustice.
Todor, Nichifor. Adaptarea agregatelor aeroelectrice de micăputere la oferta amplasamentelor.
Todoru?, Adela Susana. Cercetări privind gestionarea şi valorificarea deşeurilor mărunte şi pulverulente, rezultate din industria de materiale, în contextul dezvoltării durabile a judeţului Hunedoara.
Toduţ, Carla. Seismic strengthening of precast RC wall panels using FRP composites
Topac, Vasile. Improving text accessibility and understanding of domain-specific information.
Topîrceanu, Alexandru. Structural and behavioral analysis and modeling of the society.
Toader, Cezar Florin. Contribuţii privind arhitectura şi fiabilitatea sistemelor informatice distribuite orientate pe servicii web
Todea, Anamaria. Sinteza enzimatică ?i caracterizarea unor noi biomateriale poliesterice.
Tomoiagă, Radu Daniel. Propunerea unor soluţii de accelerare a algoritmului AES cu ajutorul unui procesor grafic
Topor, Marcel. Contributions to the Study of Permanent Magnet Synchronous Machines with Nonoverlapping Windings
To?a, Dacian-Ioan. Materiale metalice amorfe masive duale pe bază de zirconiu ?i fier cu proprietă?i magnetice moi.
Trăistaru, Adriana. Contribuţii privind estimarea în timp real a stării de încărcare şi a unor parametri caracteristici la bateriile de tip Li-ion utilizate în industria auto.
Tudoran, Otilia-Alexandra. Sisteme modulare integrate pentru situa?ii de urgen?ă.
Turi, Attila. Performance analysis in the automotive industry.
Tuţac, Adina-Eunice. Reprezentare formală şi inerentă în prognoza bazată pe imaginile medicale microscopice. Aplicaţie în domeniul gradării cancerului mamar.
Ţecu, Cristian. Contribuţii la utilizarea noilor tehnologii informaţionale în diaporama digitală
Ţepelea, Laviniu. Noi metode pentru deplasarea asistată în medii cu obstacole a persoanelor cu deficienţe de vedere.
Ţuţ, Vlad-Adrian. Cercetări privind îmbunătăţirea proiectării matriţelor de injectat folosind elemente specifice sistemelor expert.
Udrescu, Valentina-Liliana. Optimizarea metodelor spectrometrice de masă prin chip electrospray pentru studiul biomoleculelor.
Ungurean, Anamaria. An automotive air conditioning compressor electric motor drive.
Ungurean, Mihaela. Pretratamentul şi hidroliza enzimatică a materiilor prime celulozice în vederea obţinerii de zaharuri fermentescibile utilizate la obţinerea bioetanolului.
Uricanu, Petru-Narcis. Studii şi cercetări privind nivelul noxelor măsurate la inspecţiile tehnice pentru autoturisme în raport cu tipul, durata şi condiţiile a acestora.
Ursoiu, Anca. Creşterea eficienţei catalitice şi stabilităţii operaţionale şi termice a lipazelor prin imobilizare, folosind metode bazate pe tehnica sol-gel.
Ursu, Daniel Hora?iu. Instalaţie şi metodă de sinteză hidrotermală a oxizilor cu structură delafossitică de tipul CuM1-xNxO2 pe bază de metale de tranziţie.
Ursu, Dragoş. Brushless DC multiphase reluctance machines and drives.
Vancea, Florin. Detecţia atacurilor informatice şi a anomaliilor din reţele de calculatoare prin supravegherea caracteristicilor de trafic folosind tehnici de prelucrare a semnalelor.
Vancea, Cosmin Nicolae. Noi soluţii de imobilizare a unor deşeuri industriale în matrici vitroase.
Văduva, Constantin Claudiu. Influenţa unor amine aromatice asupra cineticii proceselor catodice de depunere a cuprului şi de degajare a hidrogenului din soluţii pe bază de acid sulfuric.
Văduva, Raluca. Planificarea integrată a teritoriului în condiţii de incertitudine a riscului la inundaţii.
Vărzaru, Nicolae. Studii şi cercetări asupra procesului de sudare în curenţi de înaltă frecvenţă a unor polimeri.
Vătăşescu, Mihaela. Contribu?ii privind implementarea sistemelor de management sănătate ?i securitate ocupa?ională în industria siderurgică.
Vătăşescu, Mihail V. Contribu?ii privind cre?terea nivelului de securitate ?i sănătate în muncă pe fluxul de procesare la cald a o?elului.
Vela, Daniel-Gheorghe. Contribuţii la perfecţionarea funcţional-constructivă a transmisiilor armonice.
Vert, Silviu. Integrating linked open data in mobile augmented reality applications.
Vesa, Andy Răzvan. Contribuţii la îmbunătăţirea performanţelor sistemelor de antene.
Vesa, Daniela Claudia. Cercetări privind forţele exercitate de câmpul magnetic macroscopic asupra lichidelor magnetice.
Vida, Mihaela Marcella. Contributions on medical information systems interoperability demonstrated at Electronic Healthcare Records systems.
Vinczer (Bran), Ibolyka. Cercetări teoretice şi experimentale privind depunerea de straturi biocompatibile prin pulverizare termică.
Vîlceanu, Clara-Betarice. Utilizarea tehnologiilor geodezice moderne pentru monitorizarea, prelucrarea şi analiza unor alunecări de teren şi construcţii din pământ armat.
Voiconi, Tudor Ioan. Caracterizarea mecanică a spumelor metalice ?i a structurilor care con?in spume metalice.
Voicu, Mariana Claudia. Optimization of dynamic behaviour of printing roller systems.
Voinescu, Mihai. Contribuţii la creşterea performanţelor protezelor transtibiale.
Waechter, Mihail Reinhold. Cercetări teoretice ?i experimentale privind metode de valorificare energetică a de?eurilor menajere.